Reklamácia na vadu tovaru

Reklamovať môžete každý tovar, ktorý je v záručnej dobe a bol zakúpený vo Falck SK a.s. S reklamáciou tovaru neváhajte a tovar reklamujte hneď ako zistíte jeho vadu.

 

Postup uplatnenia reklamácie zakúpeného tovaru vo Falck SK a.s. je nasledovný.

 

1. Vyplňte a doručte nám reklamačný formulár

Riadne vyplnený formulár zašlite v prílohe e-mailu na adresu  alebo ho doručte (poštou, kuriérom alebo osobne) do sídla Falck SK a.s.. Adresu sídla nájdete v článku Kontakty.

Nezabudnite podrobne popísať závadu na tovare. Táto informácia nám umožní zvoliť najrýchlejší postup pre vybavenie Vašej reklamácie.

 

2. Naši pracovníci Vás budú obratom (v termíne do 1 pracovného dňa od obdržania reklamačného formulára) kontaktovať (prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky) a upresnia Vám ďalší postup ohľadne reklamácie.

 

3. Podľa inštrukcií, zašlete (alebo doručíte osobne) reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom do sídla Falck SK a.s.

 

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do sídla Falck Sk a.s. hradí zákazník.

 

Ďeň doručenia reklamovaného tovaru bude pokladaný za deň začatia reklamačného procesu, o čom Vám bude vydaný (osobne, poštou alebo e-mailom) doklad v podobe potvrdenej kópie reklamačného formulára.

 

Potvrdený reklamačný formulár, Vám bude slúžiť na opätovné vyzdvihnutie reklamovaného tovaru po ukončení reklamačného procesu.

 

4. Po doručení reklamovaného tovaru, rozhodneme o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.

Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie (osobne, telefonicky alebo e-mailom).

 

Na základe vzájomnej dohody si prídete reklamovaný tovar alebo náhradné plnenie, vyzdvihnúť do sídla Falck SK a.s. alebo Vám ho zašleme na dohodnutú adresu. Zároveň Vám bude doručený alebo odovzdaný aj záverečný reklamačný protokol.

 

Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo