Reklamácia na dodávku tovaru

Tovar skontrolujte ihneď po jeho prebratí od pracovníka Falck SK a.s. alebo pracovníka Slovenskej pošty a.s..

 

Pokiaľ zistíte že je zásielka resp. tovar poškodený, nepreberajte ho. S pracovníkom Falck SK a.s.  alebo Slovenskej pošty a.s. spíšte protokol a nechajte si ho potvrdiť. V prípade možnosti vyhotovte aj fotografie poškodenej zásielky alebo tovaru.

 

V čo možno najkratšom termíne nás kontaktujte.

 

Kópiu protokolu ktorý ste spísali nám zašlite e-mailom alebo poštou do sídla Falck SK a.s.

 

Naši pracovníci s Vami dohodnú ďalší postup tak, aby sme Vám mohli v čo možno najkratšom termíne poslať nový tovar (závisí od dostupnosti tovaru na sklade resp. u našich dodávateľov).

 

Pokiaľ ste zásielku prebrali a po jej rozbalení zistíte že tovar je fyzicky poškodený, neúplný alebo očividne nezodpovedá tomu čo ste si objednali, kontaktujte nás okamžite po tomto zistení.

 

Následne nám zásielku doručte späť do sídla Falck SK a.s. vrátane originálneho obalu a to formou poistenej zásielky alebo osobne. Spolu so zásielkou nám doručte aj stručný popis závady zásielky.

 

Falck SK a.s. sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje zjednať nápravu v čo možno najkratšom čase (najneskôr do 7 pracovných dní od spätného doručenia zásielky) (záleží od dostupnosti tovaru na sklade alebo u našich dodávateľov) a to zaslaním nového objednaného tovaru alebo vrátením ceny reklamovanej zásielky.

 

V prípade oprávnenej reklamácie zásielky budú náklady na spätné doručenie tovaru zákazníkovi preplatené. Opätovné doručenie tovaru hradí v tomto prípade dodávateľ.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo