Spôsob doručenia

Osobný odber (Bačíková 7, 040 01 Košice)

Pri objednávaní tovaru si môžete tovar vyzdvihnúť aj osobne. Znamená to, že nemusíte platiť dopravu za tovar. Osobný odber je podmienený fyzickou prítomnosťou objednaného tovaru. 
Objednávku je možné zaplatiť priamo.

 

Doručenie tovaru Slovenskou poštou a.s. 
V prípade, že nemôžete vyzdvihnúť tovar osobne, doručíme vám tovar prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Suma za doručenie tovaru vám bude započítaná do vašej objednávky a zálohovej faktúry. 
Po uhradení objednávky vám tovar doručí Slovenská pošta a.s. spravidla do dvoch až troch pracovných dní. 

Dobierka
Ak si zvolíte spôsob doručenia tovaru na dobierku, znamená to, že za tovar platíte až pri prevzatí tovaru priamo zamestnancovi Slovenskej pošty a.s.. Po zaplatení vám zamestnanec Slovenskej pošty a.s. odovzdá tovar, faktúru a doklad o zaplatení v hotovosti.

 

Spoločnosť Falck SK a.s. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Falck SK a.s., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Falck SK a.s. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Falck SK a.s. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Falck SK a.s. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Spoločnosť Falck SK a.s. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme ako miesto doručenia.

 

Tovar Vám doručíme riadne a bezpečne zabalený.

 

Pokiaľ bude zásielka viditeľne poškodená alebo znehodnotená, nepreberajte ju. Viac o postupe pri doručení poškodenej zásielky sa dozviete v článku Reklamácia na dodávku tovaru. Pozorne si ho preštudujte, aby sa spoločne predišli prípadným nedorozumeniam alebo komplikáciám pri doručení tovaru.

 

V zásielke spolu s tovarom (pri osobnom odbere do vlastných rúk) vždy obdržíte aj daňový doklad (faktúru resp. zálohovú faktúru pri viacnásobnom doručení tovaru z jednej objednávky)dodacie a záručné listy na tovar v slovenskom jazyku.

 

Faktúru starostlivo uschovajte aj v prípade, že tovar má vlastný záručný list - pri prípadnej reklamácii tovaru ju budeme od Vás vyžadovať ako doklad o zakúpení tovaru.

 

V prípade že obdržíte zásielku v ktorej chýba jeden alebo viac dokladov alebo návodov, urýchlene nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Chýbajúce doklady Vám doručíme na naše náklady. Chýbajúce doklady Vám budú odoslané v termíne do 1 pracovného dňa od Vášho podnetu.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo