Všeobecné ustanovenia

1.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

1.1 Definícia pojmov (Základné údaje)

 

Predávajúci:

 

Falck SK a.s.  
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
IČO: 35 970 413 
IČ DPH: SK2022114094
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa 
zložka č.:3767/B 
Dodávateľ je platcom DPH.

 

Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho www.falck.sk

 

Poštová adresa:  Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 1
Prevádzková doba:  po - pia 08:00 hod - 16:00 hod
Tel:    +421 2 32 663 501
Fax:    +421 2 32 663 535 
E-mail:   

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2624862468/1100 Tatra Banka a.s.

 

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Falck SK a.s. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Tovar 
tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2 Základné ustanovenia

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.

 

Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo