Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

Spoločnosť Falck Fire Services a.s. ponúka komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby pre 1.a 2. kategóriu zamestnancov (podľa rizikovosti prác) formou outsourcingu od vstupného auditu a spracovania kompletnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, poskytovaním priebežného poradenstva  až po zabezpečenie školení v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi na základe platných oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce.

 Naše služby:   

 

>  Bezpečnostnotechnická služba

>  Pracovná zdravotná služba (pre 1. a 2. kategóriu podľa rizikovosti prác)

>  Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

>  Ochrana pred požiarmi

 

Chcete vedieť viac?

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo