Kurzy prvej pomoci

Kurz prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov

Špecializovaný kurz zostavený pre zdravotníckych pracovníkov, vrátane  základnej  a rozšírenej resuscitácie.

Dĺžka trvania kurzu je 8 vyučovacích hodín.

Kurzy prvej pomoci

 

Rozšírené kurzy prvej pomoci

Rozšírené kurzy prvej pomoci je možné pripraviť v nadväznosti na špecifické potreby konkrétneho zákazníka, z hľadiska odborného obsahu aj časovej náročnosti.

Ide o  odborné školenie prvej pomoci  na vyššej úrovni vhodné pre rôzne povolania vrátane policajtov, dobrovoľných hasičov, dobrovoľných horských záchranárov, plavčíkov a podobne.

Dĺžka trvania kurzu závisí od obsahovej náplne.

 

Kurz inštruktorov prvej pomoci

Špecializovaný kurz akreditovaný MZ SR, slúžiaci k zaškoleniu inštruktorov prvej pomoci.

Dĺžka trvania kurzu je 24 vyučovacích hodín.

 

Kurz prvej pomoci pre vodičov ambulancií ZZS a pracovníkov zaradených do štruktúr IZS

Tento typ školenia poskytuje spoločnosť Falck najmä interne a jeho absolvovanie je podmienkou nástupu každého vodiča sanitného vozidla spoločnosti Falck Záchranná a.s.

Súčasne Falck Academy ponúka tento typ kurzu aj  vodičom ostatných poskytovateľov Záchrannej zdravotnej služby na Slovensku , ako aj pre iných záujemcov z radov profesií zaradených do štruktúr IZS.

 

Cieľom kurzu je osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.

 

Dĺžka trvania kurzu je 101 vyučovacích hodín.

Forma: teoretické poznatky, praktické cvičenia

 

Obsah výučby:

Anatómia a fyziológia

Zhodnotenie pacienta a prostredia, v ktorom sa pacient nachádza

Technické vybavenie sanitného vozidla

Neurologické stavy

Poruchy dýchania

Poruchy obehu

Poranenia kostí a kĺbov

Urgentné stavy v gynekológii
Vonkajšie pôsobenia

Poruchy v správaní

Triedenie a transport

Asistencia vodiča pri vybraných činnostiach

Ambulancia RZP a RLP

Záver kurzu

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo