Kurzy protipožiarnych hliadok

Zriaďovanie protipožiarnych hliadok je podľa vyhlášky číslo 121 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. februára 2002 o požiarnej prevencii jednou z povinností  podnikateľských osôb a a fyzických osôb – podnikateľov.

Kurzy protipožiarnych hliadok

 

Kedy je potrebná protipožiarna asistenčná hliadka?*

  • v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

 

* Detailné podmienky definujú ustanovenia vyhlášky číslo 121 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. februára 2002 o požiarnej prevencii.

 

Falck Fire Services a.s. ponúka možnosť prenájmu  alebo zaškolenia  protipožiarnej asistenčnej hliadky pre spoločnosti aj jednotlivcov.

 

Mám záujem o vyškolenie vlastných zamestnancov.

 

Mám záujem  objednať si profesionálnu asistenčnú hliadku.

 

 

Čo všetko je obsahom kurzu?

Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť.

 

Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky je zameraná najmä na oboznámenie sa s jej úlohami, s okolnosťami  možného vzniku požiaru na pracoviskách, s dokumentáciou ochrany pred požiarmi a so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci.

 

Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie.

 

Odborná príprava protipožiarnej hliadky sa vykonáva raz za 12 mesiacov.

 

 

Povinnosti protipožiarnej asistenčnej hliadky:

  • dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
  • vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

 

 

Ako sa môžem na kurz prihlásiť?

Stačí, ak vyplníte formulár, alebo sa nám ozvete na telefónnom čísle 0650 555 000.

Koľko stojí kurz protipožiarnych asistenčných hliadok?

 V prípade záujmu o kurz protipožiarnych asistenčných hliadok nás kontaktujte.

Kde môžem získať viac informácii o kurze?

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa uvedenej témy, veľmi rád Vám na ne zodpovie náš vyškolený personál. Využite našu e-mailovú adresu , prípadne volajte na telefónne číslo 0650 555 000.

 

Objednajte sa na kurz

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo