Falck Rescue & Fire

Ideálne spojenie zážitku a vzdelávania.

 

Cieľom  Falck Rescue & Fire je naučiť ľudí, ako sa zachovať v život ohrozujúcich situáciách a zachrániť tak život nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Ide o teoretický a praktický výcvik prvej pomoci, avšak pripravený voľnejšou zážitkovou formou.  Napríklad pri simulovanej dopravnej nehode, prípadne inej simulácii „šitej na mieru“.

Všetky nami organizované aktivity sú zabezpečované výlučne profesionálmi z terénu s mnohoročnými praktickými skúsenosťami.

Falck Rescue & Fire

 

Základná časť teambuldingu pozostávajúca zo zážitkového kurzu prvej pomoci a nadväzujúcich činností, môže byť doplnená o nasledujúce aktivity:

  • ekologický výcvikový trenažér PYROS – praktický nácvik rôznych metód hasenia a používania rôznych hasiacich zariadení.
  • rôzne hasičské súťaže s využitím hasičských pomôcok
  • ukážky hasenia vozidla, alebo vystrihávania z havarovaného automobilu,
  • kurz školy šmyku – každý účastník si vyskúša svoje zručnosti na profesionálnej dráhe, istotu pri vedení vozidla, lepšie predchádzanie krízovým situáciám.
  • kurz defenzívnej jazdy – realizuje sa jazdou v bežnej premávke pod dohľadom inštruktora, ktorý podáva spätnú väzbu a ponúka návody, ako včas predchádzať vzniku krízových situácií.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo