Protipožiarna asistencia

Naša spoločnosť ponúka možnosť poskytovania služieb protipožiarnej asistencie pri rôznych typoch podujatí a aktivít.  Cieľom je v prípade ohrozenia života alebo majetku zabezpečiť rýchlu a kvalifikovanú pomoc.

 

Potrebujete zabezpečiť protipožiarnu asistenčnú hliadku?

Ponúkame zdravotnú a protipožiarnu asistenciu na profesionálnej úrovni, s kvalifikovaným personálom a špičkovým materiálno-technickým vybavením.

 

Kto je povinný zabezpečiť protipožiarnu asistenčnú hliadku?

Každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším  počtom osôb (športové, kultúrne podujatia a iné) je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenciu a protipožiarnu asistenčnú hliadku.

 

Protipožiarna asistencia

  • Zabezpečená mobilnou hasičskou technikou a personálom, ktorá je potrebná najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – prečerpávanie nebezpečných látok, kontrola tesností sklenených častí budov, rôzne spoločenské, športové a kultúrne podujatia
  • Zabezpečená personálom, pre organizátorov podujatí ako napríklad: koncerty, festivaly, firemné dni, športové podujatia ako hokej, futbal, motocyklové preteky, teambuilding, mítingy, výstavy atď.

 

 

Objednajte si aj zdravotnú asistenciu

 

Máte záujem o tréning osôb určených na protipožiarnu asistenčnú hliadku?

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo