Ochrana pred požiarmi

Ochranu pred požiarmi, zabezpečuje spoločnosť Falck Fire Services a.s. prostredníctvom tímu špecialistov  požiarnej ochrany a technikov požiarnej ochrany. 

 

Činnosť zahŕňa:

 

  • vstupný audit prevádzky,
  • vypracovanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby,
  • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
  • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo