Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť Falck Fire Services a.s. je držiteľom oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 – Výchova  a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na základe oprávnenia, ktoré vydal Národný inšpektorát práce v Košiciach (11/2014).

 

 

Činnosť  zahŕňa:

 

  • vstupné vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
  • opakované vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

 

Formy vzdelávania:

 

  • prezenčná,
  • dištančná, formou e–learningu.

 

Tu si môžete spraviť E-learning

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo