Kurzy potrebné k výkonu povolania

Naša spoločnosť poskytuje široké spektrum kurzov prvej pomoci potrebných k výkonu povolania.

Kurzy vedú  výlučne profesionálni záchranári a lekári s dlhoročnou praxou v oblasti prvej pomoci a záchrany ľudských životov.

Kurzy potrebné k výkonu povolania

 

Kurz prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov

Ide o  špecializovaný kurz zostavený pre zdravotníckych pracovníkov, vrátane  základnej  a rozšírenej resuscitácie.

Dĺžka trvania kurzu je 8 vyučovacích hodín.

 

Rozšírené kurzy prvej pomoci

 Rozšírené kurzy prvej pomoci je možné pripraviť v nadväznosti na špecifické potreby konkrétneho zákazníka, z hľadiska odborného obsahu aj časovej náročnosti.

Ide o  odborné školenie prvej pomoci  na vyššej úrovni vhodné pre rôzne povolania vrátane policajtov, dobrovoľných hasičov , dobrovoľných horských záchranárov, plavčíkov a podobne.

Dĺžka trvania kurzu závisí od obsahovej náplne.

 

Kurz inštruktorov prvej pomoci

Špecializovaný kurz akreditovaný MZ SR, slúžiaci k zaškoleniu inštruktorov prvej pomoci.

Dĺžka trvania kurzu je 24 vyučovacích hodín.

 

Kurz prvej pomoci pre vodičov ambulancií ZZS a pracovníkov zaradených do štruktúr IZS

Tento typ školenia poskytuje spoločnosť Falck najmä interne a jeho absolvovanie je podmienkou nástupu každého vodiča sanitného vozidla spoločnosti Falck Záchranná a.s.

Súčasne Falck Academy ponúka tieto kurzy vodičom ostatných prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike.

Cieľom kurzu je osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.

 

Dĺžka trvania kurzu je 101 vyučovacích hodín.

Forma: teoretické poznatky, praktické cvičenia

 

Obsah výučby   Čitaj viac

 • Anatómia a fyziológia
 • Zhodnotenie pacienta a prostredia, v ktorom sa pacient nachádza
 • Technické vybavenie sanitného vozidla
 • Neurologické stavy
 • Poruchy dýchania
 • Poruchy obehu
 • Poranenia kostí a kĺbov
 • Urgentné stavy v gynekológii
 • Vonkajšie pôsobenia
 • Poruchy v správaní
 • Triedenie a transport
 • Asistencia vodiča pri vybraných činnostiach
 • Ambulancia RZP a RLP
 • Záver kurzu

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo