Kurzy prvej pomoci

Naučíme vás nezaváhať v situáciách, kedy doslova sekundy  rozhodujú o živote človeka. Vďaka našim kurzom môže každý získať zručnosti potrebné na to, aby v prípade potreby vedel pomôcť.

Základom našej ponuky sú kurzy Falck Academy – špecialistu v oblasti kurzov prvej pomoci. Pri realizácii kurzov  úzko spolupracuje a využíva skúsenosti najväčšieho poskytovateľa záchranných služieb na Slovensku – spoločnosti Falck Zachranná a.s.

Cieľom našich kurzov prvej pomoci je osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.

V prípade kurzov pre spoločnosti môžu byť tieto doplnené o ďalšie aktivity z oblasti prevencie a ochrany zdravia, regenerácie a oblasti protipožiarnej ochrany.

Pre koho sú kurzy určené?

Kurzy prvej pomoci organizujeme pre verejnosť, žiadateľov o vodičské oprávnenie, k výkonu povolania a školíme tiež pracovníkov záchranných služieb.

Špeciálne kurzy venujeme poskytovaniu prvej pomoci deťom.

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo