Pre rodičov

Cieľom kurzu prvej pomoci je osvojiť si základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch u detí.

Kurz je určený najmä rodičom, starým rodičom, pedagogickým pracovníkom, vychovávateľom,  ako aj ďalšej laickej verejnosti.

Pre rodičov

 

V našich kurzoch sa naučíte:

  • zhodnotiť stav dieťaťa, zásady premiestňovania pacienta
  • aktivovať IZS (112, 155) a komunikovať s operátorom
  • zhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby
  • prvú pomoc pri poruche vedomia, poruchách dýchania a srdcovej činnosti
  • prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách u detí
  • prvú pomoc pri kŕčových stavoch
  • základy oživovania a postup pri dusení sa dieťaťa
  • správne používať automatický externý defibrilátor

 

Kurzy vedú  výlučne profesionálni záchranári a lekári s dlhoročnou praxou v oblasti prvej pomoci a záchrany ľudských životov.

 

NovinkaNOVINKA

Teoretickú časť kurzu môžete absolvovať e-learningovou formou. Viac informacií

Dĺžka trvania kurzu: 6 vyučovacích hodín + e-learning (cca 2 hodiny)

  

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo