Pre verejnosť

Cieľom kurzov prvej pomoci pre širokú laickú verejnosť je osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. 

Ide tu o ideálne spojenie zážitku a vzdelávania. Cieľom kurzu prvej pomoc je naučiť ľudí, ako sa zachovať v život ohrozujúcich situáciách a zachrániť tak život nielen sebe, ale aj svojim blízkym.

Výučba prebieha formou prednášky s následným praktickým nácvikom a riešením modelových situácií.

Pre verejnosť

 

V našich kurzoch sa naučíte:

  • správne poskytnúť prvú pomoc bez akýchkoľvek pomôcok
  • správne oživovať
  • základné úkony zachraňujúce život pri dusení sa cudzím predmetom na figurínach
  • zhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby a to vykonaním prvotného vyšetrenia a realizáciou druhotného vyšetrenia
  • základy oživovania a postup pri dusení sa dieťaťa
  • správne používať automatický externý defibrilátor

Kurzy vedú  výlučne profesionálni záchranári a lekári s dlhoročnou praxou v oblasti pomoci ľuďom a záchrany ľudských životov.

 

NovinkaNOVINKA

Teoretickú časť kurzu môžete absolvovať e-learningovou formou. Viac informacií

Dĺžka trvania kurzu: 5 vyučovacích hodín + e-learning (cca 3 hodiny)

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo