Športovci

Športová rehabilitácia a fyzioterapia sú neoddeliteľnou súčasťou života a športovej prípravy športovcov, a to nielen profesionálnych.

Pomáhajú obmedzovať  ťažkostíi znižovať riziko bolestí a športových úrazov spôsobených nadmerným zaťažovaním pohybového aparátu.

Vďaka fyzioterapii a rehabilitácií môžu športovci lepšie využívať svoj talent a potenciál.

Športovci

 

Ponuka služieb pre športovcov

Diagnostika a liečba svalových dysbalancií u športovcov   Čítaj viac

Pri dlhodobom nesprávnom zaťažovaní kostrovo-svalového systému počas športových aktivít dochádza k preťažovaniu alebo naopak k oslabovaniu určitých svalových skupín. Svalová sústava sa na túto situáciu adaptuje a tým dochádza ku vzniku svalových nerovnováh. Dôsledkom je zmena pohybových stereotypov, nefyziologické zaťaženie segmentov tela a hlavne ich spojení – kĺbov.Dysbalancia je často taká výrazná, že môžeme už pri pohľade na stojaceho športovca vidieť, akému športu sa venuje.

Fyzioterapeutická starostlivosť pre kluby, reprezentácie a individuálnych športovcov   Čítaj viac

Ponúkame jednorazovú alebo celoročnú fyzioterapeutickú starostlivosť pre športové kluby, reprezentácie, telesne postihnutých a individuálnych športovcov.
Pre váš klub alebo zväz vyčleníme fyzioterapeuta, ktorý zabezpečí celoročnú nadštandardnú starostlivosť (na žiadosť aj v priestoroch klienta) počas tréningov, sústredení, turnajov, pretekov a aj na športových podujatiach.
Na základe individuality športu vám alebo športovému klubu zostavíme fyzioterapeutický liečebný plán na zvýšenie výkonnosti, zlepšenie koordinácie, koncentrácie, prípadne odstránenie svalovej dysbalancie, na základe ktorej dochádza k zraneniam.

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo