EuSEM - Európska spoločnosť urgentnej medicíny

V Banskej Bystrici sa v dňoch 3. - 6. mája 2017 zídu mladí lekári urgentnej medicíny z celého sveta, aby získali nové poznatky a zručnosti priamo z praxe.

 

Medzinárodný seminár, pod záštitou Európskej spoločnosti urgentnej medicíny (EuSEM) a spoločnosti Falck Záchranná, sa na Slovensku uskutoční prvý krát (www.refreshercourse.org).

 

Okrem prednášok a praktických ukážok na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, je súčasťou seminára aj hromadný nácvik záchrany pri leteckom nešťastí. Ten sa uskutoční dňa 5. mája 2017 (od 9:00 do 16:00) vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť.

 

Vstup do vojenského priestoru si vyžaduje špeciálne povolenia. Preto žiadame všetkých účastníkov, aby sa najneskôr do utorka 28. marca 2017, zaregistrovali.

 

REGISTRÁCIA je prístupná iba na základe vopred schváleného pozvania (schvaľuje medicínsky riaditeľ FZ). 

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

EuSEM - Európska spoločnosť urgentnej medicíny

Termín konania cvičenia: 5. máj 2017

Miesto konania: Centrum výcviku Lešť

 Región Falck Záchranná: *

 Registráciu predkladá: *

 

Osobné údaje:

 Účasť: *

 Titul:

 Meno: *

 Priezvisko: *

 Číslo OP: *

 Dátum narodenia: *

 Miesto narodenia: *

 Komora: *

 Registračné číslo komory:

 E-mail: *

 Telefón: *

 ŠPZ: *

 Typ vozidla: *

Adresa trvalého bydliska

 Ulica, číslo: *

 Mesto: *

 PSČ: *

Ubytovanie:

 3. máj 2017 (streda) *

ÁNO   NIE  

 4. máj 2017 (štvrtok) *

ÁNO   NIE  

 5. máj 2017 (piatok) *

ÁNO   NIE  

Raňajky:

 4. máj 2017 (štvrtok) *

ÁNO   NIE  

 5. máj 2017 (piatok) *

ÁNO   NIE  

 6. máj 2017 (sobota) *

ÁNO   NIE  

Obed:

 3. máj 2017 (streda) *

ÁNO   NIE  

 4. máj 2017 (štvrtok) *

ÁNO   NIE  

 5. máj 2017 (piatok) *

ÁNO   NIE  

 6. máj 2017 (sobota) *

ÁNO   NIE  

Večera:

 3. máj 2017 *

ÁNO   NIE  

 4. máj 2017 *

ÁNO   NIE  

 5. máj 2017 *

ÁNO   NIE  

Kontaktná osoba: Bc. Miroslava Citriaková, citriakova@falck-zachranna.sk, +421 902 959 543

* povinné údaje

 

 

 Kontrola:

Do spodného poľa opíšte z obrázka 5 znakov:

Kód pro ověření

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo