XIX. Medicínsky seminár Falck Záchranná a.s. 

 

KEDY: 24. októbra 2018

KDE:   Dom odborov Strojár, Námestie S. Hurbana Vajanského 2, 036 01 Martin

Kompletný harmonogram seminára k nahliadnutiu a stiahnutiu TU!

 

POPLATKY:

  • Záchranári a sestry: 20 € (registrácia a úhrada do 23. 9. 2018), 25 € (od 24. 9. 2018) 
  • Lekári: 30 € (registrácia a úhrada do 23. 9. 2018), 40 € (od 24. 9. 2018) 
  • Študenti: 10 € (registrácia a úhrada do 8.10.2018)

Seminár je otvorený aj pre externých účastníkov. Registráciu je nevyhnutné vykonať najneskôr do 8. 10. 2018 prostredníctvom nižšie uvedeného REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA.

 

OCHRANA SÚKROMIA:

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Tu nájdete všetky kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte im, prosím, pozornosť skôr, ako uvediete akékoľvek svoje osobné údaje

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

XIX. Medicínsky seminár Falck Záchranná a.s.

Termín konania: 24. október 2018

Miesto konania: Dom odborov Strojár, Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin

Osobné údaje:

 Meno *

 Priezvisko *

 Titul *

 Komora *

 Reg.č.komory *

 E-mail *

 Telefón *

Kontaktná adresa

 Ulica, číslo *

 Mesto *

 PSČ *

Fakturačná adresa

 Vybrať: *

 Spoločnosť

 Ulica, číslo

 Mesto:

 PSČ

 IČO

 DIČ

 IČ DPH

* povinné údaje

Poplatky

 Vybrať *

 Poznámka

** Platnou registráciou sa rozumie úhrada registračného a účastníckeho poplatku v uvedenom termíne. Úhradu poplatku je možné realizovať iba bankovým prevodom a to platbou vopred na uvedené číslo účtu v termínoch určených pri konkrétnej vybranej možnosti.

Registračný poplatok zahŕňa: účastnícky poplatok, obed, občerstvenie a vystavenie potvrdenia o pridelení kreditov.

PO ODOSLANÍ FORMULÁRA REALIZUJTE PLATBU PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH POKYNOV! FAKTÚRA VÁM BUDE ODOVZDANÁ PRI REGISTRÁCII V DEŇ KONANIA SEMINÁRA.

Číslo účtu príjemcu: 2628753285/1100, IBAN: SK37 1100 0000 0026 2875 3285, Variabilný symbol: 12345, v správe pre príjemcu uveďte MENO, PRIEZVISKO, ADRESU ÚČASTNÍKA.

Účastníkom seminára bude vydané potvrdenie s pridelením kreditov podľa vyhlášky č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe pridelených kreditov SLK.

Kontakt: Mgr. Iveta Sorgerová, 055/28 13 334, sorgerova@falck-zachranna.sk

 

 

 Kontrola:

Do spodného poľa opíšte z obrázka 5 znakov:

Kód pro ověření

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo