Edukačné a tréningové centrum

Hlavnou náplňou činnosti Edukačného a tréningového centra (ETC) je kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ZZS v súlade s

víziou Falck Záchranná a.s.

 

Naším hlavným cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň v odbornej a organizačnej oblasti poskytovaných služieb na úroveň vyspelých krajín EÚ a sveta.

Edukačné a tréningové centrum Falck Záchranná a.s.


Edukačné a tréningové centrum ETC:

 

  • Unikátne vzdelávacie stredisko v oblasti záchrannej zdravotnej služby ZZS
  • Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v ZZS - lekárov, záchranárov a vodičov
  • Edukačné a tréningové aktivity smerujúce k unifikácii štandardných medicínskych postupov
  • Tvorba nozologických jednotiek, štandardov a postupov v súlade s najnovšími poznatkami európskych a svetových odborných medicínskych spolocností
  • Organizácia kreditovaných vzdelávacích programov, odborných seminárov, workshopov a konferenci v oblasti urgentnej medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti
  • Spolupráca s OS ZZS SR a zložkami IZS v oblasti cvicení a vzdelávania NHPO
  • Vzdelávacia báza pre zabezpecnie praktickej výucby študentov v ZZS


Edukačné a tréningové centrum zároveň slúži ako výuková báza pre praktické cvičenia študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti.

 

Spolupracujeme s univerzitami

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo