Kategória č. 2:

 

"Ocenenie za výnimočný čin profesionála"

 

V tejto kategórii môže byť nominovaný:

 

  • JEDNOTLIVEC - ocenenie je určené všetkým lekárom, záchranárom, vodičom ZZS a DZS, hasičom, lekárom polikliník, sestrám,  fyzioterapeutom,   masérom, ktorí pri výkone zdravotnej starostlivosti, ochrane zdravia a  majetku svojou ľudskosťou, pohotovosťou a obetavosťou významne prekročili rámec plnenia služobných povinností. V rámci uvedenej kategórie je možné oceniť aj zamestnanca, ktorý výkonom svojej práce prekročil rámec plnenia služobných povinností alebo významný spôsobom ovplyvnil výsledky, dobré meno, činnosť divízie resp. skupiny Falck.

  • TÍM/PRACOVNÝ KOLEKTÍV - ocenenie je určené kolektívu zasahujúcej posádky rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci alebo hasičského kolektívu, ktorý sa efektívnou prácou, kvalitnou súčinnosťou a vynikajúcou organizáciou zásahu aktívne podieľal  na  záchrannej akcii. Ak ide o zásah v spolupráci s inými zložkami IZS, oceňuje sa kolektív, ktorý vykonával najrizikovejšiu časť záchrannej akcie a zároveň sa významnou mierou zaslúžil o záchranu života, zdravia alebo majetku. V rámci uvedenej kategórie je možné oceniť aj pracovný kolektív lekárov polikliník, sestier,    fyzioterapeutov ako aj iný pracovný kolektív, ktorý výkonom svojej práce prekročil rámec plnenia služobných povinností alebo významný spôsobom ovplyvnil výsledky, dobré meno, činnosť divízie resp. skupiny Falck.

 

V tejto kategórii môžu byť nominovaní zamestnanci spoločností:

 

  • Falck Záchranná a.s.,
  • Falck Fire Services a.s.,
  • Falck Healthcare a.s.,
  • Falck Academy s.r.o.,
  • Falck Emergency a.s. (Česká republika),
  • SSC (Shared Services Center) skupiny Falck*.

 

Návrhy nominácii je možné odovzdať za každú vyššie uvedenú spoločnosť.

 

* SSC (administratíva, operatívny a prevádzkový manažment jednotlivých divízií spoločností skupiny Falck, oddelenie ľudských zdrojov, personálne a mzdové oddelenie,  finančné oddelenie, oddelenie marketingu a PR, oddelenie pre rozvoj obchodu, oddelenie kontrolingu, oddelenie informačných technológií, oddelenie nákupu, fakturačné oddelenie, operačné oddelenie, technické oddelenie, medicínske oddelenie, oddelenie auditu prevádzok a iný administratívny, operatívny či prevádzkový personál).

 

HLASOVACÍ FORMULÁR - Kategória č.2

 Nominujem: *

 Názov spoločnosti: *

 Meno a priezvisko: *

 Odôvodnenie: *

 

 

 Kontrola:

Do spodného poľa opíšte z obrázka 5 znakov:

Kód pro ověření

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo