Kategória č. 3:

 

"Ocenenie za osvetu a vzdelávanie"

 

V tejto kategórii môžu byť nominovaní zamestnanci spoločností:

 

  • Falck Záchranná a.s.,
  • Falck Fire Services a.s.,
  • Falck Healthcare a.s.,
  • SSC (Shared Services Center) skupiny Falck*.

 

Ocenenie je určené jednotlivcom, ktorí v oblasti vzdelávania, edukačných a tréningových aktivít vo výraznej miere a kvalite prezentovali svoju činnosť na konferenciách, seminároch a kongresoch v rámci skupiny Falck alebo vo vzťahu voči odbornej verejnosti, pacientom, klientom alebo laickej verejnosti.

 

* SSC (administratíva, operatívny a prevádzkový manažment jednotlivých divízií spoločností skupiny Falck, oddelenie ľudských zdrojov, personálne a mzdové oddelenie,  finančné oddelenie, oddelenie marketingu a PR, oddelenie pre rozvoj obchodu, oddelenie kontrolingu, oddelenie informačných technológií, oddelenie nákupu, fakturačné oddelenie, operačné oddelenie, technické oddelenie, medicínske oddelenie, oddelenie auditu prevádzok a iný administratívny, operatívny či prevádzkový personál).

 

Návrhy nominácii je možné odovzdať za každú vyššie uvedenú spoločnosť.

 

HLASOVACÍ FORMULÁR - Kategória č.3

 Názov spoločnosti: *

 Meno a priezvisko: *

 Odôvodnenie: *

 

 

 Kontrola:

Do spodného poľa opíšte z obrázka 5 znakov:

Kód pro ověření

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo