Kategória č. 4:

 

"Zamestnanec roka"

 

V tejto kategórii sa odovzdávajú nominácie zamestnancov za jednotlivé spoločnosti:

 

  • Zamestnanec roka Falck Záchranná a.s. - Vodič ZZS,
  • Zamestnanec roka Falck Záchranná a.s. - Vodiči DZS (interné hodnotenie),
  • Zamestnanec roka Falck Záchranná a.s. - Záchranár,
  • Zamestnanec roka Falck Záchranná a.s. - Lekár,
  • Zamestnanec roka Falck Fire Services a.s.,
  • Zamestnanec roka Falck Healthcare a.s.,
  • Zamestnanec roka Falck Academy s.r.o.,
  • Zamestnanec roka Falck Emergency a.s. (Česká republika),
  • Zamestnanec roka SSC (Shared Services Center) skupiny Falck*.

 

Ocenenie je určené jednotlivcom, všetkým zamestnancom spoločností skupiny Falck, aj administratívnym pracovníkom, ktorí svojou ľudskosťou, pohotovosťou, profesionálnym prístupom a obetavosťou sa významne podieľali na šírení dobrého mena, pozitívneho imidžu a propagácii spoločností skupiny Falck, vo vzťahu k jej zamestnancom/kolegom alebo voči pacientom, klientom a laickej verejnosti. Nezištne a nad rámec plnenia svojich služobných povinností zachránili iným osobám zdravie, život alebo majetok. Svojím svedomitým, profesionálnym a vysokým nasadením uľahčili prácu kolegom a pričinili sa o efektívnejších chod, rast a rozvoj diviízie alebo spoločnosti skupiny Falck.

 

Návrhy nominácii je možné odovzdať za každú vyššie uvedenú spoločnosť. Výber nominantov na ocenenie zamestanec roka v spoločnosti Falck Záchranná bude prebiehať interne.

 

* SSC (administratíva, operatívny a prevádzkový manažment jednotlivých divízií spoločností skupiny Falck, oddelenie ľudských zdrojov, personálne a mzdové oddelenie,  finančné oddelenie, oddelenie marketingu a PR, oddelenie pre rozvoj obchodu, oddelenie kontrolingu, oddelenie informačných technológií, oddelenie nákupu, fakturačné oddelenie, operačné oddelenie, technické oddelenie, medicínske oddelenie, oddelenie auditu prevádzok a iný administratívny, operatívny či prevádzkový personál).

 

 

HLASOVACÍ FORMULÁR - Kategória č.4

 Názov spoločnosti: *

 Meno a priezvisko: *

 Odôvodnenie: *

 

 

 Kontrola:

Do spodného poľa opíšte z obrázka 5 znakov:

Kód pro ověření

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo