Ceny Falck

 

 

Ceny Falck sa udeľujú za preukázateľné výnimočné činy, zásluhy, profesionalitu nad povinný rámec svojho povolania, s cieľom ochrany zdravia, života a majetku alebo šírenia dobrého mena spoločností skupiny Falck.

 

Nominovaní nesmú byť zamestnanci, ktorí vedome ohrozili zdravie, život alebo majetok seba a iných zamestnancov. Zároveň  nesmú byť nominovaní zamestnanci, ktorých správanie nie je v súlade s hodnotami Falck.

 

Poslaním Ceny Falck je:

 

  • hľadať a oceniť výnimočné osobnosti,
  • oceniť vysoko profesionálnu prácu zamestnancov spoločností skupiny Falck a motivovať ich k vysokému pracovnému nasadeniu, k profesionalite a hrdosti pri výkone svojho povolania.

 

Kandidátov na cenu Falck môžu nominovať všetci zamenstanci spoločností skupiny Falck v čase vyhlásenia nominácii v štyroch kategóriách.

 

HLASOVANIE TRVÁ DO: 30. septembra 2019

 

Kategórie:

 

1. Ocenenie za dlhoročný profesionálny a ľudský prínos v záchrannej službe a zdravotnej starostlivosti  < NOMINUJ KANDIDÁTA >

 

 2. Ocenenie za výnimočný čin profesionála - jednotlivca/tímu  < NOMINUJ KANDIDÁTA >

 

 3. Ocenenie za osvetu a vzdelávanie  < NOMINUJ KANDIDÁTA >

 

 4. Zamestnanec roka  NOMINUJ KANDIDÁTA >

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo