Záchranná zdravotná služba

Zdravotnícky záchranár v záchrannej zdravotnej službe 

  

Miesto práce: Rajec, Terchova, Žilinský kraj

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

Ponúkaný plat (brutto): Dohodou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v ZZS ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo rýchlej zdravotnej pomoci, vykonáva samostatne:
 • - odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
 • - sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov,
 • - vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu v rozsahu získaného vzdelania,
 • - zabezpečuje poraneného v polohe s prihliadnutím na povahu zranenia, zabezpečuje priechodné dýchacie cesty a s prihliadnutím na zdravotný stav osoby zaisťuje neodkladnú kardiopulmonálnu resuscitáciu,
 • - vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
 • - zaisťuje periférny žilový vstup, podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového prístupu,
 • - nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním,
 • - podáva kyslíkovú liečbu inhaláciou,
 • - používa automaticky a poloautomaticky externý defibrilátor,
 • - vykonáva vyčistenie dýchacích ciest,
 • - odoberá biologický materiál v prípade potreby,
 • - odoberá kapilárnu krv na stanovenie hladiny glykémie,
 • - ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
 • - zavádza žalúdočné sondy,
 • - zavádza močový katéter u žien,
 • - odvádza prekotný pôrod,
 • - vykonáva prvé ošetrenie novorodenca,
 • - ošetruje rodičku,
  • pri hromadných nešťastiach do príchodu lekára s príslušnou špecializáciou koná podľa § 2 odst. 1 Vyhl.MZ SR č. 321/05 Z.z., najmä pri
  • a) život zachraňujúcej kardiopulmonálnej resuscitácii , intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii pomocou poloautomatického defibrilátora a podávaní liekov do endotracheálnej kanyly,
  • b) aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom,
  • c) prekotnom pôrode, ošetrení rodičky a novorodenca po pôrode,
  • d) katetrizácii močového mechúra u detí a mužov,
  • e) malých chirugických zákrokoch,
  • f)podávaní transfúzie a krvných derivátov,
  • g) zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy.
  Ďalej:
 • - vypisuje záznam o poskytnutí pomoci a dokumentáciu o zásahu na predpísanom tlačive,
 • - vedie evidenciu opiátov a aplikuje ich v zmysle platných predpisov.
 • - neustále prehlbuje svoju kvalifikáciu v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi o vzdelávaní,
 • - stará sa o prevádzkyschopnosť a hygienu všetkých prístrojov, nástrojov a zariadení vo vozidle RLP alebo RZP, hlási prípadné poruchy, nedostatok liekov a ŠZM, zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, dodržuje štandardné pracovné postupy, aktívne navrhuje svojmu nadriadenému prípadné vylepšenia a rešpektuje pokyny nadriadeného.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • - zázemie nadnárodnej spoločnosti
 • - zamestnanecké benefity
 • - príjemné pracovné prostredie
 • - možnosť ďalšieho vzdelávania

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite prosím svoj životopis spolu s motivačným listom na e-mail

Súčasne si vyhradzujeme právo kontaktovať výlučne uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za pochopenie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 2.7.2017

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • - stredoškolské s maturitou
 • - nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • - vysokoškolské I. stupňa
 • - vysokoškolské II. stupňa
 • - vysokoškolské III. stupňa

 

Vzdelanie v odbore: Zdravotnícke

Pozícia je vhodná pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti: výhodou aspoň 1 rok praxe
ukončené SZŠ odbor ZZ / SZŠ odbor ZZ s PŠŠ (urgent) / ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa odbor UZS / II. stupeň Mgr. s PŠŠ (urgent)

 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Vandliková

 

 

Lekár v záchrannej zdravotnej službe

  

Miesto práce: Žilina, Žilinský kraj

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu (brigády), živnosť

Termín nástupu: ASAP

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

   Lekár ambulancie ZZS samostatne:
  • - vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
  • - odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene ich vyhodnocuje,
  • - navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a interpretuje ich výsledky,
  • - vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a vedľajšie diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, intervenčnými a ďalšími vyšetreniami,
  • - navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony,
  • - vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti,
  • - riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
  • - zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného

 

Zamestnanecké výhody, benefity

   • - zázemie nadnárodnej spoločnosti
   • - zamestnanecké benefity
   • - príjemné pracovné prostredie
   • - možnosť ďalšieho vzdelávania

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite prosím svoj životopis spolu s motivačným listom na e-mail

Súčasne si vyhradzujeme právo kontaktovať výlučne uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za pochopenie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 5.7.2017

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

   • - vysokoškolské II. stupňa
   • - vysokoškolské III. stupňa

 

Vzdelanie v odbore: Lekár

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
 • - lekár s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa,
 • - lekár, ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, alebo má preukázateľnú prax na pracovisku anesteziológie a urgentnej medicíny v rozsahu najmenej 6 mesiacov, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa

 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Vandliková

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo