Falck Záchranná a.s.,

Bačíkova 7

040 01 Košice

 

IČO: 35 900 130

DIČ: 2021883479

IČ DPH: SK7020000856

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2628753285/1100

IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2875 3285

SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1373/V ako akciová spoločnosť.

 


 

Falck Fire Services a.s.,

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

 

IČO: 36 840 343

DIČ: 2022464235

IČ DPH: SK7020000856

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2623862722/1100

IBAN: SK 11 1100 0000 0026 2386 2722

SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4247/B ako akciová spoločnosť.

 


 

Falck Emergency a.s.,

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

 

IČO: 44 906 021

DIČ: 2022883995

IČ DPH: SK7020000856

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627862885/1100

IBAN: SK 66 1100 0000 0026 2786 2885

SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okrasného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4822/B ako akciová spoločnosť.

 


 

Falck Healthcare a.s.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

 

IČO: 44 571 747

DIČ: 2022769727

IČ DPH: SK7020000856

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2620206439/1100

IBAN: SK 36 1100 0000 0026 2020 6439

SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4703/B ako akciová spoločnosť.

 


 

Falck Security Services s.r.o.

Bačíkova 7

040 01 Košice

 

IČO: 50 066 919

DIČ: 2120176399

IČ DPH: SK2120176399

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2946013565/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4601 3565

SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 38344/V ako akciová spoločnosť.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo