Počet prevozov pacientov stúpa, najviac ich je v Bratislave

9. 3. 2018, 15:13 | Posádky Falck v rámci dopravnej zdravotnej služby uskutočnili v minulom roku celkovo 255 119 prevozov a najazdili po celom Slovensku až 4 675 613 kilometrov, čo je o 6,29 % viac než v roku 2016. Najvyťaženejšie mesiace z hľadiska počtu prepráv boli marec, október a november. Prevozy pacientov sú najfrekventovanejšie v našom hlavnom meste, stanica v Bratislave zaznamenala takmer 88 tisíc prevozov.

Mýlime si dva typy sanitiek

Pacienti si občas pletú sanitky záchrannej zdravotnej služby (ZZS) so sanitkami spomínanej dopravnej zdravotnej služby (DZS).

Prvý typ sanitiek zabezpečuje výlučne tzv. neodkladnú prednemocničnú starostlivosť, čiže ošetrenie akútnych prípadov priamo na mieste úrazu alebo náhleho zdravotného zlyhania. Záchrannú zdravotnú službu voláme vo chvíli náhleho nešťastia alebo závažných akútnych zdravotných ťažkostiach, a to prostredníctvom liniek 155 alebo 112.

Druhým typom sanitky je spomínaná Dopravná zdravotná služba. Tá sa využíva pri plánovaných cestách spojených s lekárskou starostlivosťou a termín prepravy si musí pacient vopred dohodnúť a objednať. Telefónny kontakt pacienti nájdu na webovej stránke dispečingu DZS, ktoré pôsobia v mieste ich bydliska. "Úlohou sanitiek DZS je prepraviť pacienta k lekárovi alebo z nemocnice do domáceho liečenia, ak sa tam nezvládne dostať vlastnými silami. Ako príklad môžeme uviesť pacienta, ktorý má nohu v sadre a nedokáže šoférovať vlastné auto alebo bezpečne cestovať autobusom. Preprava DZS ho nič nestojí, cestu hradí zdravotná poisťovňa, musí mať však dopredu žiadanku od lekára,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ DZS Falck Ernest Caban.

 

Neprimerané reakcie vodičov na cestách

Biele sanitky DZS sa líšia od záchraniek aj tým, že spravidla nepoužívajú maják ani húkačku. Práve preto sa niekedy stáva, že im ostatní vodiči nevenujú až takú pozornosť. Horšie prípady sú však tie, kedy vodiči na sanitky DZS reagujú podráždene. „Vždy sa snažíme v čo najrýchlejšom čase vyložiť či naložiť pacienta, ale niekedy to okolnosti nedovoľujú, napríklad kvôli preplnený parkoviskám na sídliskách, nesprávnemu parkovaniu iných vozidiel a pod.. Vodiči reagujú podráždene, nemajú trpezlivosť, a pritom si neuvedomujú, že zajtra môžeme prísť po nich, alebo ich rodinných príslušníkov,“ konštatuje Monika Ďurfinová, prevádzkový manažér DZS. Sanitky DZS nebývajú prázdne, takmer vždy uskutočňujú prevoz pacienta. Otázkou je, či ide o prevoz s vážnou diagnózou napríklad na vyššie špecializované pracovisko alebo o „obyčajný“ prevoz pacienta s menej závažnou diagnózou medzi zariadeniami či do domácej liečby.

 

Prepravu by mal ponúknuť lekár

Nárok na transport sanitkou sa riadi zákonom o verejnom zdravotnom poistení. "Transport so zdravotníckym dohľadom by mal pacientovi zabezpečiť ošetrujúci lekár v situácii, keď nie je zo zdravotných dôvodov vhodné využitie alternatívnych druhov dopravy, napríklad kvôli zníženej pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného ochorenia, pri pooperačných stavoch alebo psychiatrických ochoreniach,“ vymenúva E. Caban.

 

V prípade, že doktor neponúkne prepravu sanitkou a pacient má dôvodnú obavu, že individuálnu prepravu sám nezvládne, môže ho o prevoz požiadať. Inou možnosťou je zavolať priamo zdravotnej poisťovni a overiť si u revízneho lekára, či jeho diagnóza naozaj zodpovedá stavu vhodnému pre prevoz sanitkou. Ak nárok na prepravu DZS nevzniká, môže ju využiť ako samoplatca.

 

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo