Služby

Outsourcing a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov

Tímy hasičov a expertov FFS poskytujú priemyselnú požiarnu ochranu a záchranné služby pre najvýznamnejšie podniky na Slovensku.

 

BOZP a PO

Spoločnosť Falck Fire Services a.s. ponúka komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci formou outscourcingu od vypracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií nájdete TU.

 

Školenie protipožiarnej prevencie

V oblasti školení a výcviku spolupracuje Falck Fire Services so spoločnosťou Falck Academy a spoločne organizujú teoretické aj praktické kurzy požiarnej ochrany.

 

Praktický výcvik na výcvikovom trenažéri PYROS.

Ide o praktický a populárny výcvik na mobilnom trenažéri v používaní metód hasenia a hasiacich zariadení v rôznych poveternostných podmienkach. Používajú sa pri ňom vodné hasiace prístroje, ktoré sú bezpečné pre životné prostredie.

 

Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek.

Odborná príprava je vhodná pre budúcich profesionálnych hasičov-záchranárov, ktorí pôsobia v závodných hasičských útvaroch. Je zameraná na dosiahnutie znalostí a zručností, potrebných pri zdolávaní požiaru, pri vykonávaní záchranných prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

 

Sprostredkovávanie školiacich a tréningových programov.

Pre české a slovenské podniky ich FFS organizuje väčšinou v európskych tréningových centrách skupiny Falck v Holandsku,  Dánsku a Španielsku.

Využíva však aj vlastný tréningový polygón v areáli rafinérie Petrobrazi v rumunskom Ploiesti, ktorý je najmodernejším a zároveň prvým výcvikovým protiplynovým trenažérom v Rumunsku. Tu prebieha výcvik nielen hasičov vlastných hasičských jednotiek skupiny Falck, ale aj záujemcov z externého prostredia.

 

Asistencia s mobilnou hasičskou technikou.

Hasičská asistencia je potrebná najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako sú napríklad prečerpávanie nebezpečných látok, kontrola tesností sklenených častí budov, rôzne spoločenské, športové a kultúrne podujatia.

 

Zážitkový kurz hasenia v rámci teambuildingu pre firmy.

Spoločnosť FalckFireServices taktiež realizuje jedinečné zážitkové kurzy. Tieto teambuildingové aktivity sú ideálnym spojením zážitku, vzdelávania a praktického nácviku. Cieľom je naučiť ľudí, ako sa zachovať v život ohrozujúcich situáciách a zachrániť tak život nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Kurz zahŕňa ukážky a nácvik rôznych typov hasenia podľa požiadaviek klienta, napríklad hasenie vozidla.

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo