Spoločnosť Falck Healthcare a.s. má zavedený Integrovaný systém manažérstva,

pozostávajúci zo:     

 

 

Integrovaný systém manažérstva kvality je priebežne zdokonaľovaný a pravidelne auditovaný.

 

Okrem štandardizácie pracovných postupov nám systém manažérstva kvality umožňuje neustále vyhodnocovanie procesov, ich zlepšovanie a tým dosahovanie vyššej kvality pre našich zákazníkov.

 

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať  politiku integrovaného manažérskeho systému.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo