Rehabilitačné centrum Poprad

 Cenník zdavotných výkonov

 

Rehabilitačný lekár Cena pre samoplatcov
Vstupné vyšetrenie u lekára, 40 min.  35,00 EUR
Kontrolné vyšetrenie u lekára, 20 min.  16,60 EUR
Vypísanie lekárskej správy na                        vyžiadanie                                                10,00 EUR

 

 

Fyzioterapeut Cena pre samoplatcov
Vyšetrenie fyzioterapeutom, 25 min.  19,90 EUR
Mobilizačné techniky, 25 min.   19,90 EUR
Konzultácie u fyzioterapeuta, 25 min. 18,00 EUR
Liečebná telesná výchova - individuálna, 25 min. 15,00 EUR
Liečebná telesná výchova - individuálna, 50 min. 25,00 EUR
Liečebná telesná výchova - individuálna, SM systém,  25 min. 15,00 EUR
Liečebná telesná výchova - individuálna, SM systém,  50 min. 25,00 EUR
Spevňujúci náplasťový obväz (206) - Kineziologický taping 0,20 EUR/cm
Spevňujúci náplasťový obväz (206) - Kineziologický taping, mriežka 1,20 EUR/ks
Spevňujúci náplasťový obväz (206) - Kineziologický taping, fixačný tejp 1,20 EUR
Intradermálna reflexná terapia (266) - Suchá ihla 2,00 EUR
Liečebná telesná výchova, individuálna - IVojtova reflexná terapia, 25 min. 15,00 EUR
Dychová gymnastika - Respiračná fyzioterapia, 25 min. 15,00 EUR
Balneoterapia - Respiračná fyzoterapia, preplach nosa 3,00 EUR

Liečebná telesná výchova, individuálna - Liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, 25 min.

16,00 EUR
Mobilizačné techniky - Liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, 25 min. 19,90 EUR
Nácvik kontinencie - Komplexná rehabilitačná liečba inkontinencie moču, 25 min. 15,00 EUR

 

 

Masáže cena pre samoplatcov
Klasická masáž čiastková, 30 min. 17,25 EUR
Klasická masáž celotelová, 60 min.  26,45 EUR
Ručná lymfodrenáž  - HK,DK, trup, tvár, šija, 30 min.                                                   20,07 EUR
Ručná lymfodrenáž - celotelová, 60 min.  33,35 EUR
Zdravotná masáž 15,00 EUR

 

 

Zmluvné pokuty Cena pre samoplatcov
Zmluvná pokuta - fyzioterapeut, masér (25/30 min. termín) 5,00 EUR
Zmluvná pokuta - fyzioterapeut, masér (50/60 min. termín) 10,00 EUR
Zmluvná pokuta - lekár  12,00 EUR
Zmluvná pokuta - skupinové cvičenia (50  min.)                                                         3,00 EUR

 

 

Cenník platný od 1.5.2015

Odborný zástupca: MUDr. Filip Schmidt

 

Cenník zdravotných výkonov je podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. g, zákona č. 578/2004 Z.z. o posyktovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

 

Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za  úhradu, ak zdravotná starostlivosť:

  • presahuje  rámec verejnéo zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov,
  • nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť.

 

 

Zmluvné poisťovne:

       

 

Akceptujeme:

ticket1.fw.png  tiket2.fw.png  tiket3.fw.png  tiket4.fw.png

 

benefit.fw.png

 

cadhoc.fw.png   medical.fw.png   cheque.fw.png

 

vital-pass.fw.png flexi-pass.fw.png universal-pass.fw.png  relax-pass.fw.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo