Bratislava

Lekári


MUDr. Mária Martinková

rehabilitačný lekár pre deti a dorast

Vzdelanie:

MUDr. Mária Martinková
 

1976 - 1982          

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prax:

1982 - 1987   

detské oddelenie v NsP, Myjava

1986

špecializácia I. stupňa z pediatrie (detského lekárstva)

1987 - 2007

FRO oddelenie Detskej fakultnej nemocnice Bratislava

1992

nadstavbová atestácia v odbore FBLR

1996 - 2007

primárka Fyziatricko- rehabilitačného oddelenia Detskej fakultnej s poliklinikou Bratislava.

2008

vedúci lekár Denného rehabilitačného sanatória pre deti

Doplňujúce vzdelanie:

reflexná terapia podľa prof. Vojtu, terapia podľa Bobatha, laseroterapia, manuálna medicína, stratégia liečby lymfedémov, kurz akupunktúry.

Iné aktivity:

2004                  

prednášajúca na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava

2006

členka Komisie pre štátnu skúšku z predmetu Fyzioterapia.

 

 

MUDr. Filip Schmidt

Vzdelanie:

MUDr. Filip Schmidt

1996 - 2005         

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2008

Doktorandské štúdium na II. Neurologickej klinike LFUK Bratislava

2010

Špecializácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Prax:

2005 - 2011

Odborný asistent na Lekárskej fakulte UK, katedra fyziológie

2006 - 2011

Klinika FBLR Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre

2011

Falck HealthCare a.s.

Doplňujúce vzdelanie:

Kurz manipulačnej terapie, laseroterapie, kurz funkčnej RTG diagnostiky, Akupunktúra, Mc Kenzie metóda

Iné aktivity:

Prednášajúci na LFUK, SZU, na VŠZaSP Sv. Alžbety

 

 

 

Fyzioterapeuti

 


   

Zuzana Rohutná

Vzdelanie:

 3.rohutna.jpg                                          

1998 - 2001          

Stredná zdravotnícka škola, odbor Diplomovaný fyzioterapeut

2006 - 2007

Akreditácia pre pohybovú APECT výchovu detí predškolského veku

Prax:

2001 - 2003

Súkromné rehabilitačné a liečebné centrum VITAL Centrum

2003 - 2006

MAX FIT

2007 - 2009

Babyfit

Apríl 2009

Falck HealthCare a.s.

Doplňujúce vzdelanie:

Akreditovaný pedagóg pohybovej výchovy detí predškolského veku, Tréner 2.triedy pre aerobik a fitnes, Pilatesova metóda-welnes school Evy Blahušovej Praha, Pilates on the ball –Paola del Fabro Polstar education USA, Fitlopty v rehabilitácii a športovej medicíne, Dornova metóda, Breussova masáž, aromaterapia, Neuropont-neuro-akupunktúrna diagnostika, Workshop-Body-mind centering systém/BMC/-nové spôsoby a metódy využitia pohybu, dotyku a tvorivosti, Workshop-Bossu a balančné cvičenia, Workshop-Power joga, Problematika funkčnej ženskej sterility a oslabení panvového dna - Mojžišova terapia, Kraniosakrálna terapia - CST I

Špecializácia:

Rehabilitácia detí a dospelých v problematike kostro-svalového systému, Pohybové terapie u športovcov

 

 

Eva Hromníková

Vzdelanie:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1990 - 1992         

Stredná zdravotnicka škola v Košice

(denná-pomaturitná kvalifikačná forma),

odbor Rehabilitačný pracovník

2004 - 2005

Slovenská zdravotnícka škola v Bratislave, Špecializácia v špecializačnom odbore Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 

Prax:

1992 - 1995

Slovenské liečebné kúpele Štrbské Pleso

1995 - 1996

Prvá súkromná poliklinika Poprad

1999 - 2015

Denné rehabilitačné sanatórium, Teslová 36 Bratislava (Stamina s.r.o.)

Október 2015

Falck HealthCare a.s.

Doplňujúce vzdelanie:

Reflexná terapia podľa Vojtu, Využitie dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa v pediatrii, Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, DNS podľa Kolářa A, B, C

 

 

Mgr. Gabriela Dudová

Vzdelanie: 

 1.dudova.jpg 

2005 - 2008          

Jeseniová lekárska fakulta Univerzity komenského, odbor: Fyzioterapia, ukončné štátnou skúškou a udelením akademického titulu bakalár        

2009 - 2011

Prešovská univerzita, odbor: Fyzioterapia, ukončené štátnou skúškou a udelením akademického titulu magister

2010

Universytet Ślaski w Katowiciach, Poľsko - odbor: fyzioterapia, výmenný pobyt

 Prax:

2008 - 2009

Domov sociálnych služieb pre deti Gaudeamus, Bratislava

2008 - 2009

Miracle studio, Bratislava

2009 - 2010

ADOS Schneider, Prešov

2011 - 2013

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n.o., Bratislava

2013

Aqua baby club Mobik, Bratislava

Október 2013- Falck HealtCare a.s.

2015 -                   

Stredná zdravotnícka škola

Denný pedagóg v odbore fyzioterapeut

 

Doplňujúce vzdelanie:

DNS (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia), MDT (Mechanical diagnosis and therapy) = McKenzie metóda, Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému, SM systém, Cvičenie na nestabilných plošinách a s balančnými pomôckami, Nordicwalking, Plávanie dojčiat a detí do 4. rokov, Aquaprenatal, Pilates - inštruktor I.kvalifikačného stupňa, Joga - inštruktor I.kvalifikačného stupňa.

 

 

Bc. Tatiana Koleková

Vzdelanie:

2.kolekova.jpg 

2001 - 2005

Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Bratislava, ukončené maturitnou skúškou

2005 - 2008

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Fyzioterapia

2012 - 2014

Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

SZU, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Prax:

2010 - 2014

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka

2013 - 2014

Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike

September 2014

Falck HealthCare a.s.

Doplňujúce vzdelanie:

Respiračná fyzioterapia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře, Terapeutické využitie kinesiotapu, Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému, Bankovanie a moxovanie, Reflexná terapia podľa Vojtu.

 

 

Bc. Elena Szomolaiová

Vzdelanie:                                             

                                                                                                              
                                                                                     

2001 - 2005          

 

Stredná združená škola,             Bratislava, odbor Kozmetička

2005 - 2008

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor Fyzioterapia

Prax:

2008 - 2009

M. V. Pharma s.r.o. ambulancia FRO, Fyzioterapeut

2009 - 2015

ELIX fyzio, Fyzioterapeut

2015-

Falck HealtCare a.s., Fyzioterapeut

Doplňujúce vzdelanie:

Inštruktor pohybovej metódy Pilates, Taping, Formthotics

system- diagnostika, korekcia, správne postavenie chodidla,

Mechanika, diagnostika a terapia McKenzie,

Wiplash syndróm

 

Masér


 

 

Katarína Pytlová

Vzdelanie:

Katarína Pytlová

2001 - 2005      

     Stredná zdravotná škola,

     odbor masér

Prax:

2006 - 2007   

    Raj komplexná rekondícia

2007 - 2009

    Liečebné centrum Tomesa

Február 2009

    Falck HealthCare a.s.

Doplňujúce vzdelanie:

Dornova metóda a Breussová masáž, Medová masáž,

 Masáž lávovými kameňami, Lymfodrenáž

 
 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo