Poprad

Fyzioterapeuti


 

Mgr. Marta Heroutová, PhDr.

Vzdelanie:

 

2003 - 2009

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava odbor fyzioterapia, magisterské štúdium

2012

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita

Prax:

1982 - 2009

Šrobárov ústav detskej TBC a respiračných chorôb

Jún 2009

Falck Healthcare a.s.

Špecializácia:

2004 - 2005

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

Doplňujúce vzdelanie:

Medzinárodné preškolenia z respiračnej problematiky, inhalácii a posturálnej terapie, Osvedčenie z kurzu respiračná. fyzioterapia – Praha Motol, CZ, Medzinárodný certifikát umožňujúci ďalšie vzdelávanie fyzioterapeutov v respiračnej problematike PP, Certifikát – loptičková facilitácia – Brno CZ, Absolvovanie kurzu fyzioterapia v pediatrii a reflexná lokomócia podľa Dr. Vojtu BA, Osvedčenie o zvýšení vzdelania v rámci Európskeho sociálneho fondu – Tímová práca – PP

Edukačná, publikačná a školiteľská činnosť:

2005 - 2009

vyučovanie na LF Martin – fyzioterapia v pediatrii

2003 - 2007

školiace akcie s respiračnou problematikou pre fyzioterapeutov

Publikácie:

karentovaný, odborný časopis Pediatria

časopis Zdravie a sociálna práca

zborníky prednášok

odborné články v celoslovenských a lokálnych časopisoch ( Slovenka, Dieťa)

 

Respiračná a posturálna problematika - 60 aktívnych účastí s prednáškou na rôznych konferenciách, seminároch, vzdelávacích akciách

1999 - doteraz

kontaktná osoba Slovenskej republiky v Medzinárodnej asociácii fyzioterapeutov pre cystickú fibrózu - IPG/CF

 

 

Iveta Kehlerová

Vzdelanie:


                    

1977 - 1981

SZS Poprad, detská sestra

1991 - 1992

SZS Poprad, rehabilitačný pracovník

2003 - 2005

SZS Košice, diplomovaný fyzioterapeut

Prax:

1983 - 1992

Nemocnica Poprad, destská sestra

1992 - 2014

Nemocnica Poprad, rehabilitačný pracovník-fyzioterapeut

od 2014

Falck Healthcare a.s.

Špecializácia:

2004 - 2005

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

Doplňujúce vzdelanie:

Vojtová reflexná lokomcia, Bobath u detí, Manuálna lymfodrenáž, Mobilizácia a mäkké techniky, Diagnostika a terapia porúch HSS s využitím Pilatesových techník,

SM system.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo