Služby

Záchranná zdravotná služba

Poskytovanie záchrannej zdravotnej služby je hlavnou činnosťou spoločnosti Falck Záchranná a.s. Úlohou ZZS je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri ohrození života alebo zdravia občanov. Záchranári pomáhajú v kritických situáciách, najmä úrazoch, pri náhlych neúrazových poruchách zdravia, či náhlom zhoršení ochorení.

Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zabezpečujú záchrannú zdravotnú službu na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

  

Dlhodobý prenájom záchranárskych tímov

Naši skúsení zdravotnícki profesionáli zabezpečujú urgentnú zdravotnú starostlivosť fyzickým a právnickým osobám podľa ich špecifických požiadaviek upravených vo vzájomnom kontrakte.

Krátkodobý prenájom záchranárskych tímov, zdravotnícke služby na podujatiach

 Falck Záchranná a. s. zabezpečuje jednorazovú urgentnú zdravotnú starostlivosť počas  športových, adrenalínových, kultúrnych, spoločenských a ďalších aktivít v exteriéri aj interiéri podľa zadania klienta.

 

Dopravná zdravotná služba (DZS) v Bratislave a v okolí

Prevozy sú realizované novými, nadštandardne vybavenými vozidlami Mercedes Benz. Zabezpečuje ich skúsený a odborne vyškolený personál. Požiadavky na prepravu sa vybavujú 24 hodín denne. Transport si klienti môžu objednať na NON-STOP dispečingu na telefónnom čísle 0650 555 111.

 

Preprava pacientov z/do zahraničia

Prepravu pacientov zo zahraničia, resp. repatriáciu zranených alebo chorých osôb zabezpečuje  Falck Záchranná a.s. väčšinou v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a asistenčnými spoločnosťami.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo