Svetový trend v rozvoji urgentnej medicíny z pohľadu lekára

15. 3. 2018, 14:22 | Každá krajina má svoj systém fungovania prednemocničnej starostlivosti a urgentnej medicíny. Ten vyplýva zo špecifických podmienok platných pre danú krajinu.

Ako funguje záchranný zdravotný systém vo svete

Vo všeobecnosti existujú dva základné modely ZZS – tzv. anglo-americký a franko-nemecký systém. Jedným zo základných rozdielov medzi nimi je prítomnosť lekárov v zložení výjazdovej posádky v teréne. Model posádok s dvoma záchranármi je vo svete pomerne zaužívaný a dosahuje dobré výsledky.

 

Lekár v posádke nie je bežnou praxou

Vo Veľkej Británii pracujú lekári iba na HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), tzn. službe podobnej leteckej ZZS na Slovensku. V USA sú lekári v odbore urgentná medicína prítomní len na oddeleniach urgentného príjmu a konzultujú s posádkami počas výjazdov prostredníctvom „telemedicíny“ (prenos telefonického hovoru a videozáznamu priamo od posádky, ktorá sa nachádza pri pacientovi). Zvyčajne na pozemnej záchranke v týchto krajinách lekárov nenájdete. Rovnako lekára nenájdete ani v tíme pozemnej ambulancie ZZS v Austrálii či v Dánsku. Úroveň poskytovania prvej pomoci v Dánsku je pritom jednou z najvyšších na svete. Čo sa týka najväčších európskych krajín, t. j. Francúzska a Nemecka, tie síce majú v zložení svojich výjazdových posádok lekárov, ale ich pomer k počtu posádok so zdravotníckym záchranárom je nižší ako na Slovensku – jeden lekár na 7 až 8 záchranárskych posádok (terajší pomer na Slovensku je približne 1:3).

 

Miláno má na 5,5 mil. obyvateľov 6 lekárov ZZS

Ďalej existujú aj tzv. zmiešané systémy záchrannej zdravotnej služby. Tie súčasne obsahujú prvky oboch modelov a sú prispôsobené podmienkam krajiny alebo regiónu, v ktorých fungujú. Ako príklad môžeme použiť druhé najväčšie mesto Talianska – Miláno. Má spoločne s predmestiami približne 5,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje približný počet obyvateľov na celom Slovensku. Charakterizujú ho mestské časti s hustým počtom obyvateľov, kopcovitý terén pri hraniciach so Švajčiarskom, ale aj značný počet menších dedín a mestečiek. Lokálne operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby má k dispozícii celkovo 104 posádok ZZS (na Slovensku je ich viac ako 270), medzi ktorými sú aj dva vrtuľníky. Zvyšok sú posádky pozemnej ZZS. V rámci celého systému pracuje len šesť lekárov-urgentológov, dvaja z nich slúžia vo vrtuľníku, dvaja na pozemných RLP a dvaja sa nachádzajú na operačnom stredisku. Jeden z nich môže ísť v prípade krajnej núdze na pomoc do terénu pri mimoriadnej udalosti s veľkým počtom zranených. Pomer posádok RLP vs. RZP je približne 1:20. Pre 5,5 milióna obyvateľov v danej oblasti je k dispozícii iba 5 lekárov, ktorí pracujú v teréne. Ostatní lekári v danom odbore pracujú na urgentných príjmoch nemocníc, kam pacientov v prípade potreby transportujú záchranárske posádky. Tento systém preukázateľne funguje a dosahuje dobré výsledky v porovnaní s celoeurópskou štatistikou, a to dokonca aj  napriek tomu, že niektoré kompetencie záchranárov sú ešte viac obmedzené ako u nás na Slovensku. 

 

Predpokladom rozvoja je vybudovanie urgentných príjmov

Dôležitým predpokladom rozvoja urgentnej medicíny je rozšírenie siete oddelení urgentných príjmov v krajských a okresných nemocniciach, ktorých cieľom je skvalitnenie a urýchlenie poskytovania prvej pomoci pacientom. Prvé kroky týmto smerom Slovensko urobilo už v roku 2015. V súčasnosti sme v procese budovania celoštátnej siete pracovísk vo viac ako 40 nemocniciach v celej krajine.

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo