Transformácia RLP na RZP zefektívni systém a zlepší dostupnosť posádok

20. 2. 2018, 08:56 | Od začiatku tohto roka prišlo k transformácií siete staníc ZZS, od 1.2. sa táto zmena dotkla aj piatich staníc, ktoré prevádzkuje Falck Záchranná a.s.

„Cieľom transformácie niektorých staníc typu RLP na RZP bolo zabezpečiť vyššiu geografickú a časovú dostupnosť posádok ZZS na území Slovenska“, hovorí generálny riaditeľ Falck Záchranná a.s. Ivo Krpelan, ktorá k 1.2. transformovala stanice v Tornali, Rajci, Kysuckom Novom Meste, Levoči a Sabinove. V týchto lokalitách nedošlo teda k zrušeniu staníc, ale k ich transformácií z RLP na RZP.

 

Predpokladom transformácie siete ZZS bola dôkladná analýza vyťaženosti jednotlivých posádok a ich geografické rozmiestnenie. Pozeralo sa pritom aj na to, koľko z celkových výjazdov v minulom období bolo indikovaných pre zásah lekára a aká je dostupnosť v danom regióne do najbližšej nemocnice a rozloženie záchranárskych staníc v okolí.

 

„Nejde o žiadne náhle rozhodnutia bez podkladov. Treba naozaj zdôrazniť, že pracovná skupina zostavená z odborníkov z jednotlivých sektorov integrovaného záchranného systému dôkladne posúdila a analyzovala všetky dostupné dáta o prevádzke ZZS na Slovensku. Nemôžem hovoriť za celú sieť, ale napríklad pri našich RLP staniciach išlo o stanice s najnižšou vyťaženosťou. Ak zvážime aj rastúci nedostatok lekárov na trhu, ich potrebu v nemocniciach a na novootváraných  urgentných príjmoch a k tomu pripojíme dostatočné kompetencie, vzdelanie a skúsenosti zdravotníckych záchranárov, tak išlo o logický krok ako zefektívniť celú sieť,“ dopĺňa I. Krpelan.

 

Pacienti sa preto nemusia báť, že by im nebola poskytnutá dostatočná zdravotná starostlivosť. Transformáciou docielime efektívnejšie využívanie RLP a RZP a pacientom bude poskytnutá zdravotná starostlivosť oveľa rýchlejšie, keďže sa skrátia dojazdové časy RZP posádok.

 

„Záchranár vie poskytnúť pacientovi na mieste zásahu takú zdravotnú starostlivosť, ktorá mu umožní stabilizáciu stavu pacienta, stanovenie predbežnej pracovnej diagnózy a jeho prípadný rýchly transport do nemocnice, ak je potrebný. Od roku 2006 prešiel odbor Zdravotnícky záchranár veľkými zmenami, mnohí záchranári majú vysokoškolské vzdelanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Všetci záchranári sú pravidelne vzdelávaní a opakovane preskúšavaní. Zúčastňujú sa odborných podujatí a kongresov, prednášajú, mnohí z nich školia ostatných záchranárov i laickú verejnosť. Zdravotnícki záchranári v súčasnosti vedia samostatne ošetriť poranenia, zastaviť veľké krvácanie, tlmiť bolesť, riešiť infarkty či náhle cievne príhody, oživovať, viesť pôrody. Ovládajú zdravotnícku prístrojovú techniku, ako sú defibrilátory, ventilátory, lineárne dávkovače na kontinuálne podávanie liekov, odsávačky. Sú schopní zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest pacienta, ako aj prístup do žilového riečiska intraoseálnym prístupom (zavedenie ihly do drieňovej dutiny dlhých kostí), podávať lieky prislúchajúce úrovni ich kompetencie. Na Slovensku funguje len 1/3 posádok s lekárom, 2/3 posádok sú posádky len so zdravotníckym záchranárom, ktoré už dlhé roky jazdia na výjazdy a ošetrujú pacientov“, dodáva medicínska riaditeľka Falck Záchrannej MUDr. Adriana Kilianová.  

 

Ako uvádzame už vyššie, z celkového počtu staníc na celom území Slovenska už dnes fungujú dve tretiny posádok bez lekára. Počet posádok RLP sa teda kontinuálne znižuje nielen na Slovensku, ale na celom svete a prechádza sa na model posádok s dvoma záchranármi, ktoré sú dopĺňané v prípade potreby lekárom alebo systémom rendez-vous.*

 

*Ide o systém záchranných služieb, kedy lekár v osobnom vozidle dorazí na miesto nehody, ošetrí pacienta a toho následne posádka RZP prevezie do nemocnice. Lekár je tak ihneď k dispozícii na ďalší výjazd.

 

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo