Vďaka správnej resuscitácii sa šanca na prežitie zvyšuje dvoj - až trojnásobne

10. 10. 2018, 16:07 | Poskytnúť človeku v núdzi prvú pomoc nie je vždy jednoduché. Záleží aj od toho, o aký druh zranenia či postihnutia ide. V závažných prípadoch skutočne nestačí mať po ruke lekárničku. V takýchto prípadoch sú kritickým faktorom najmä čas a stres. Človek by mal vedieť rýchlo zhodnotiť vzniknutú situáciu, mal by sa vedieť rozhodnúť, ako v danej chvíli postupovať, ale hlavne musí mať všetky potrebné vedomosti, a v kritickej chvíli ich vedieť aplikovať. Pri príležitosti Európskeho dňa záchrany života si zopakujme, ako správne postupovať v prípade, že sa niekto v našej blízkosti ocitne v ohrození života.

Zásady prvej pomoci

Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo zdravia. Je potrebné ju poskytnúť postihnutej osobe ešte pred príchodom záchrannej služby - myslieť pritom treba však aj na hroziace nebezpečenstvo. Ak má osoba niekoľko poranení, v prvom rade je potrebné sústrediť sa na tie, ktoré ohrozujú jej život. Medzi tie patrí zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

 

Zásady prvej pomoci, ktoré by mal každý človek ovládať:

  • Zhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby
  • Zistiť príznaky úrazu/postihnutia
  • Zabezpečiť mu prvú pomoc
  • Zavolať pomoc

 

Prípady náhleho zlyhania srdca bývajú najmä v domácom prostredí

Podľa posledných dostupných štatistík sa viac ako 70 % prípadov náhleho zlyhania srdca stáva v domácom prostredí. Až 95 % prípadov pacientov s náhlym zlyhaním srdca umiera ešte pred príchodom do zdravotníckeho zariadenia.[1] Podľa údajov NCZI za rok 2017 boli na Slovensku najčastejšími diagnózami hospitalizácie pacientov práve srdcové zlyhania, a to až 26 112 prípadov. „Srdcové zlyhania sú zároveň aj jednou z najčastejších príčin úmrtia Slovákov,“ uvádza MUDr. Eva Havlíková, vedúca skupiny analýz a kontroly kvality spoločnosti Falck. Z týchto alarmujúcich čísiel jasne vyplýva, že hocikto z nás sa môže raz dostať do situácie, kedy bude musieť zachrániť život niekomu zo svojich blízkych, ba čo viac, že bude raz v pozícii, kedy bude potrebovať život zachraňujúce úkony od svojich blízkych práve on. Nezabúdajme, že šanca na prežitie sa vďaka správnej resuscitácii zvyšuje dvoj až trojnásobne.

 

Kardiopulmonálna resuscitácia

Prvé zmienky o kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) sa objavili už v roku 1740. Dnes, ani po takmer 280 rokoch, by mnoho z nás KPR človeku v ohrození života nedokázalo poskytnúť. „Ľudia mi často hovoria, že majú obavy poskytnúť prvú pomoc človeku, lebo mu možno ublížia. Ja im na to odpovedám, že najviac mu ublížia, ak mu prvú pomoc neposkytnú vôbec,“ hovorí Bc. Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy. Navyše, poskytnúť prvú pomoc je zo zákona povinný každý jeden z nás, pokiaľ tým nie je ohrozený jeho vlastný život. Tieto dva kroky, dodržaním ktorých dokážeme zachrániť ľudský život, by sme mali ovládať všetci.

 

Dva kroky pre záchranu života:

1. Privolajte pomoc na čísle 155.

2. Resuscitujte! Položte ruky na stred hrudníka, vykonajte 30 stlačení do hĺbky približne 6 cm (1/3 hrudníka). Frekvencia stláčania je cca 100 stlačení/min. Urobte 2 hlboké vdychy do úst, pričom prstami osobe uzavrite nosné dierky.

 

Postup opakujte v pomere 30:2 až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci, alebo pokiaľ osoba nezačne sama dýchať.

 

Defibrilátor – život zachraňujúci prístroj  

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej 

pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Defibrilátor sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik. Vďaka umiestneniu AED na verejných priestranstvách je možné v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie. V súčasnosti je AED nenahraditeľným pomocníkom na letiskách, školách, hoteloch, nákupných centrách, ale aj v športových halách.

 

[1] https://www.cprcertificationonlinehq.com/stats-facts-mean/

 
  • Vďaka správnej resuscitácii sa šanca na prežitie zvyšuje dvoj - až trojnásobne
    Vďaka správnej resuscitácii sa šanca na prežitie zvyšuje dvoj - až trojnásobne

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo