Viete ako bezpečne uhasiť oheň?

8. 8. 2018, 10:24 | Grilovacia sezóna je opäť v plnom prúde. Nikto z nás by však nechcel ukončiť príjemné posedenie pri grile hasením ohňa. Aj na oko malý požiar môže v dôsledku zlých poveternostných podmienok alebo vysokých horúčav narásť do nepredstaviteľných rozmerov. Vplyv počasia na rozmach ohňa sme mohli vidieť na tragédií, ktorá sa nedávno stala v Grécku.

Pripravili sme pre vás zopár odporúčaní, ako zabrániť vzniku takýchto situácií, ale aj rady, ako už vzniknutý oheň bezpečne uhasiť. 

 

Princípy hasenia elektrického grilu

Pri elektrických griloch je potrebné myslieť na to, že je zapojený v elektrickej sieti. V prvom rade je preto potrebné vytiahnuť kábel zo siete, ak nám to rozsah požiaru umožňuje. Keď je kábel vytiahnutý z elektrickej zásuvky, pokúsime sa plameň uhasiť vodou. Musíme si však dávať pozor, aby prípadný olej na grile po styku s vodou nevyprskol a nespôsobil nám popáleniny. Ďalšou alternatívou, ako uhasiť oheň už po odpojení z elektriny, je „udusiť“ ho nejakou vhodnou prikrývkou, táto alternatíva sa ale odporúča len pri menších ohňoch.

„Ak by sa nám nepodarilo vybrať kábel zo siete, takéto zariadenie pod elektrickým prúdom musíme hasiť výhradne práškovým alebo snehovým hasiacim prístrojom.“ upozorňuje operačno – technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič.

 

Ak máme v pláne zaobstarať si prenosný gril, najlepšou a v prípade vzniku požiaru aj najbezpečnejšou alternatívou je gril s uzatvárateľným vekom, ktorým vieme vzniknutý požiar okamžite udusiť priklopením veka. Samozrejme je potrebné si vždy pred prvým použitím prečítať návod na použitie od výrobcu, kde sú uvedené princípy hasenia v prípade vzniku požiaru.

 

Ako uhasiť gril na tuhé palivo?

Čo sa týka záhradných grilov na drevo alebo uhlie, v tomto prípade je možné hasiť všetkými spôsobmi, či už vodou alebo hasiacim prístrojom. Umiestnenie grilu na záhrade nám umožňuje hasiť z väčšej, teda bezpečnejšej vzdialenosti. Ani v tomto prípade netreba zabudnúť na to, že olej na grile nám môže vyprsknúť a spôsobiť popáleniny. „Pri každom grilovaní a v prípade každého grilu platia dve pravidlá, odstránenie všetkých horľavých materiálov a predmetov z okolia grilu a čistota samotného grilu. Prevencia a obozretnosť je v tomto prípade veľmi dôležitá,“ dodáva Milan Ivanič.

 

Grilovanie na balkóne

Pri grilovaní v tesnejších priestoroch, ako je napríklad balkón, je veľmi potrebné dbať na bezpečnostné pokyny. Musíme brať do úvahy aj bližšiu prítomnosť susedov, ktorým by dym z grilu mohol prekážať. Pri akomkoľvek grilovaní sa neodporúča odbiehať od grilu, ale mať ho stále na očiach, aby sme v prípade vzniknutého incidentu vedeli okamžite a pohotovo reagovať. Zásady hasenia grilu na balkóne sú totožné s už vyššie uvedenými pravidlami.

 

Zásady bezpečného grilovania v prírode

Okrem spomínaných pravidiel existujú pri grilovaní v prírode ešte tri veľmi dôležité zásady, ktoré je nutné dodržiavať:

 

  1. Povolené je grilovať len na vopred vyhradených miestach prispôsobených na tento účel, kde majiteľ pozemku vybudoval miesto na to určené.
  2. Veľmi dôležité je rešpektovať aktuálne počasie. Neodporúča sa grilovať v čase horúceho počasia, kedy vzrastá možnosť vzniku požiaru, ani v počas silného vetra, ktorý nám môže oheň rozfúkať. V prípade nevhodných podmienok, ktoré sa môžu vzhľadom na danú lokalitu líšiť, príslušné štátne  orgány vyhlasujú zákaz zakladania ohňa.
  3. Po ukončení grilovania v prírode treba dbať na dôsledné uhasenie ohňa a z miesta odísť, až keď sme si úplne istí, že je oheň uhasený, nezostal tlieť a nemôže opätovne vzbĺknuť.
  • Viete ako bezpečne uhasiť oheň?
    Viete ako bezpečne uhasiť oheň?

 

 

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo