Naša kultúra

Činy sú silnejšie než slová

V spoločnosti Falck veríme v tímovú prácu. Sme profesionálny tím postavený na starostlivosti. A našu skvelú tímovú prácu podporujú dobrí kolegovia, sociálne aktivity a príjemná a neformálna atmosféra

Premieňame starostlivosť na činy. A veríme, že naše činy sú silnejšie než slová. To, ako konáme, nás definuje. Preto je naša kultúra založená na našom pozitívnom správaní.

Naše pozitívne správanie sprevádza každé rozhodnutie, ktoré prijímame. Usmerňuje všetky kroky, ktoré robíme – voči sebe navzájom a voči komunitám, ktorým slúžime. A tvoria základ pre to, ako školíme našich ľudí. V skratke, je základom spoločnosti Falck.

Ambulance_Spain 16 - Web_16_9

Chceme sa starať

Ľudia v núdzi sú základom každého rozhodnutia, ktoré robíme, a vždy sa snažíme zlepšovať našu konkurenčnú výhodu v poskytovaní špičkových služieb na záchranu a zlepšovanie životov.

Reagujeme rýchlo a máme to, čo je potrebné na to, aby sme starostlivosť premenili na činy. Staráme sa o to, pre koho pracujeme, komu poskytujeme naše služby, a o ľudí, s ktorými pracujeme.

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media. License expires 1st of September 2025.

Budujeme dôveru

Kvalita a etika majú prednosť vo všetkom, čo robíme. Chránime našu licenciu pôsobiť tým, že sme transparentní a konáme podľa vysokých štandardov dodržiavania predpisov.

Nerobíme žiadne kompromisy, pokiaľ ide o lojálnosť a dôslednosť s cieľom získať a udržať si dôveru našich zákazníkov a spoločnosti. K hospodárskej súťaži máme veľmi etický prístup.

Sme otvorení a úprimní voči našim manažérom, našim zamestnancom a sebe navzájom. Nikdy sa nebojíme ozvať sa, ak je v hre integrita spoločnosti Falck.

Ambulance Rocky Mountain man 3 - Web_16_9

Spoločne vytvárame väčšiu hodnotu

Prinášame hodnotu pre spoločnosť a ľudí v núdzi tým, že sme tam, keď nás potrebujú. Nikdy sa neuspokojíme s vytváraním hodnoty len pre akcionárov. Pritom si ceníme investície do nášho podnikania a berieme do úvahy budúce financovanie do rozvoja záchranných a zdravotníckych služieb.

Efektívne spolupracujeme naprieč funkciami, krajinami a obchodnými jednotkami na nepretržitom zlepšovaní našich služieb a prekonávaní bežných štandardov, čo nás odlišuje od konkurencie.

Explore further