Rôznorodosť

Sila pre náš výkon

V spoločnosti Falck veríme, že pracovníci s rôznymi zázemiami, myslením a osobnosťami v kombinácii s tými správnymi schopnosťami nám umožňujú podávať lepší výkon.

Spoločnosť Falck má širokú definíciu rôznorodosti, ktorá zahŕňa rovnako viditeľné, ako aj skryté rozdiely vrátane rodu, etnickej príslušnosti, fyzických schopností, fyzického vzhľadu, sexuálnej orientácie, náboženstva, veku, rodinného stavu, spoločenskej triedy, vzdelania a duševného zdravia. Spoločnosť Falck sa snaží o začlenenie všetkých, tých s viditeľnými aj skrytými rozdielmi, ale aj s rôznymi zázemiami a myslením.

Rozmanitosť zlepšuje nielen naše výsledky – umožňuje nám tiež zohľadniť rôznorodosť komunít, ktorým slúžime, a zaistiť, aby sme našim zákazníkom poskytovali špičkové služby.

Veríme v rovnosť príležitostí. Chceme zabezpečiť rôznorodé a vyvážené rodové zloženie našej pracovnej sily a zdôrazňovať to v našich procesoch náboru a výberu.

Zistite viac o zásadách spoločnosti Falck pre rôznorodosť a inklúziu

Pre navodenie atmosféry rôznorodosti v spoločnosti Falck a podporenie inkluzívnej pracovnej sily s rôznymi zázemiami sme zaviedli naše globálne Zásady pre rôznorodosť a inklúziu.

STIAHNUŤ

Explore further