Vlastnícka štruktúra

Silná štruktúra súkromného vlastníctva

Skupina Falck je vo vlastníctve skupiny komerčných nadácií a súkromných investičných spoločností so spoločným záujmom o vytváranie hodnôt a pozitívneho vplyvu prostredníctvom dlhodobých investícií.

 

Lundbeckfonden – 58 % 
Komerčná nadácia zameraná na zlepšenie zdravia a pohody podporovaním nezávislého vedeckého výskumu. Najväčší a ovládajúci akcionár spoločnosti Falck.

Kirkbi – 28 % 
Investičná spoločnosť vo vlastníctve rodiny Kirk Kristiansen, ktorá vytvorila svetoznámu značku hračiek LEGO.

Tryghedsgruppen – 14 % 
Väčšinový vlastník spoločnosti Tryg Insurance a TrygFonden. Usiluje sa o vytváranie hodnôt a presadzovanie väčšej bezpečnosti v spoločnosti prostredníctvom dlhodobých investícií.

*Zvyšných >1 % sú menšinové a vlastné akcie.

Základné imanie spoločnosti Falck A/S je nominálne 136 480 060 DKK zložené z 136 480 060 akcií s nominálnou hodnotou 1,00 DKK.

Pokračovať v čítaní

Naša história Kto sme

Explore further