Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Užívateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 5, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS 2.

 

Správca webu

Tento web je spravovaný spoločnosťou Web & Media a.s., so sidlom Václavské nám 832/19, Praha 1, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 10877, IČ: 275 70 819, DIČ: CZ 275 70 819 (ďalej len „Správca webu“).

Pokiaľ majú Užívatelia otázky týkajúce sa tejto stránky alebo technických problémov, je možné kontaktovať Správcu webu e-mailom na , alebo pomocou webového formulára na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo