Falck Fire Services a.s.

Falck Fire Services a.s.Spoločnosť Falck Fire Services bola založená v roku 2007 a jej hlavnou úlohou je rozvoj obchodných aktivít skupiny Falck v oblasti priemyselnej požiarnej ochrany v rámci strednej a východnej Európy.

 

Na Slovensku a v Rumunsku poskytujeme priemyselnú požiarnu ochranu a záchranné služby 10 spoločnostiam v rámci 12 dlhodobých kontraktov.

 

 

Vzhľadom na to, že poskytujeme klientom nielen služby protipožiarnej ochrany, ale aj záchranné zdravotné služby, veľmi úzko spolupracujeme s našimi kolegami z Falck Záchranná a.s. a Falck Healthcare a.s.

 

Naším cieľom je zvýšiť všeobecné znalosti verejnosti v oblasti protipožiarnej ochrany a stať sa lídrom v oblasti vzdelávania profesionálov, i laikov.

 

Spoločnosť Falck Fire Services a.s. má zavedený Integrovaný systém manažérstva,

pozostávajúci zo:

 

  • Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  • Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
  • Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007

 

Integrovaný systém manažérstva kvality je priebežne zdokonaľovaný a pravidelne auditovaný.

 

Okrem štandardizácie pracovných postupov nám systém manažérstva kvality umožňuje neustále vyhodnocovanie procesov, ich zlepšovanie a tým dosahovanie vyššej kvality pre našich zákazníkov.

 

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať  politiku integrovaného manažérskeho systému.

 

 

 

Politika kvality spoločnosti Falck Fire Services a.s.

57,71 kB

Stáhnout

 

Environmentálna politika

43,76 kB

Stáhnout

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci

59,80 kB

Stáhnout

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo