Práca, ktorá má zmysel

Pridajte sa k nám pre kariéru so skutočným vplyvom na život

Sme schopní a pripravení konať pre zdravšie komunity. Bez ohľadu na to, aké sú vaše sny a ambície, ponúka spoločnosť Falck zaujímavé kariérne príležitosti so zmysluplným vplyvom na vás a spoločnosť vo všeobecnosti

Sme na ceste posilniť naše postavenie medzinárodného lídra na trhu a chceme, aby ste sa k nám pridali. Od podnikových pozícií až po prácu v teréne, zažijete svet najrôznejších profesií, širokú škálu príležitostí a profesionálnych kolegov, ktorí konajú so starostlivosťou v srdci. Bez ohľadu na funkciu, ktorá vás zaujíma, u nás môžete nájsť rozmanité užitočné úlohy pre rozvoj svojich osobných a profesionálnych zručností. V spoločnosti Falck dosiahnete úspech so súcitom a činmi. Spoliehame sa na ľudí s motiváciou, schopnosťami a súcitom, ktorí zlepšujú spôsob, akým poskytujeme starostlivosť, pomoc a v konečnom dôsledku zachraňujeme životy. Vaša kariéra bude mať nepochybne skutočný vplyv na život, lebo zachraňujeme ľudí v núdzi, pomáhame im a upokojujeme ich. Preto ovplyvňuje kariéra v spoločnosti Falck viac životov ako len váš.

Ako globálna spoločnosť máme jednoduchý a bezpečný online proces na spracovanie žiadostí o prácu na našich pracoviskách po celom svete. O prácu sa môžete uchádzať len online – a môžete mať istotu, že vaša žiadosť bude spracovaná dôverne a nestranne. Na tejto stránke vám poskytneme predstavu o tom, čo očakávať, uvádzame štruktúru procesu náboru a pár tipov pre úspech.

Prejdite na voľné pracovné miesta a preskúmajte naše dostupné pracovné príležitosti, aby ste si našli pozíciu ktorá bude pre vás zaujímavá a motivačná.

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media. License expires 1st of September 2025.

Čo môžete očakávať

Všetkým uchádzačom chceme poskytnúť vynikajúce skúsenosti a dojmy zo spoločnosti Falck – tým, ktorých prijímame, ale rovnako aj tým, ktorých neprijmeme. K všetkým kandidátom pristupujeme s rešpektom a poskytujeme im včasnú spätnú väzbu k ich žiadosti o zamestnanie.

Počas procesov náboru a výberu používame kombináciu rôznych typov hodnotenia vašej žiadosti o zamestnanie vrátane preverovacích otázok, pohovorov, hodnotiacich nástrojov a kontrol referencií na nájdenie najvhodnejšieho uchádzača pre dané pracovné miesto.

Ambulance_DK_2020 07 - Web_16_9

Rôznorodosť

Cieľom spoločnosti Falck je byť organizáciou, ktorá priťahuje, rozvíja a podporuje rôznorodé talenty. Počas procesu náboru a výberu sa kladie dôraz na rôznorodosť s cieľom vytvoriť vyvážené tímy, a pritom stále prijať najvhodnejších kandidátov. Za najvhodnejších kandidátov sa považujú jednotlivci, ktorí majú správny súbor kompetencií pre dané voľné pracovné miesto, správny prístup i správanie a odhodlanie prispievať k podnikaniu a príslušným stratégiám spoločnosti Falck.

Viac informácií

Proces náboru

Proces náboru bude rôzny v závislosti od funkcie a pracoviska. Nižšie uvádzame všeobecný prehľad o procese pre väčšinu našich pracovísk a funkcií:

1. Žiadosť o zamestnanie

Po odoslaní vašej žiadosti prostredníctvom nášho systému náboru dostanete automatické emailové potvrdenie. Všetky prichádzajúce žiadosti spracovávame priebežne a snažíme sa poskytnúť vám spätnú väzbu čo najskôr, najneskôr však tri týždne po uplynutí lehoty na podanie žiadosti. Pozrite si všetky naše voľné pracovné miesta tu.

2. Preverenie

Vašu žiadosť preverí manažér náboru a/alebo člen nášho náborového tímu. V rámci procesu preverenia môžeme v niektorých prípadoch vykonať úvodný telefonát, aby sme lepšie pochopili váš profil a motiváciu pre uchádzanie sa o zamestnanie.

3. Pohovor

V závislosti od funkcie a pracoviska bude potrebné vykonať jeden alebo viacero pohovorov.

Prvý pohovor je spravidla osobné interview s manažérom náboru alebo náborovým výborom v jednom z našich priestorov spoločnosti Falck. V rámci tohto pohovoru sa preskúmajú vaše skúsenosti a zručnosti. Poskytne vám tiež príležitosť lepšie spoznať spoločnosť Falck a viac sa dozvedieť o danej funkcii.

Na potenciálnom druhom pohovore sa môže zúčastniť Talent Acquisition/HR a môžu prebiehať tiež rozhovory s vyšším manažmentom. Tieto pohovory sú detailnejšie, zameriavajú sa viac na špecifické kompetencie a správanie. 

4. Posúdenie

Pre väčšinu funkcií existujú v rámci procesu náboru rôzne typy posúdenia. Môže ísť o behaviorálne, kognitívne a fyzické posúdenie v závislosti od požiadaviek konkrétnych funkcií.

5. Preverenie pred zamestnaním

Pre rôzne funkcie a pracoviská sa môžu vykonávať rôzne previerky a kontroly referencií, pokiaľ ide o históriu zamestnaní a záznamy v registri trestov. Mali by ste byť ochotní poskytnúť tieto informácie ako súčasť procesu náboru.

6. Ponuka zamestnania

Keď sa dostanete do tejto časti procesu, predložíme vám pracovnú ponuku – najskôr ústne a potom oficiálne listom s ponukou vrátane všetkých dôležitých údajov a informácií o adaptácii. Čoskoro potom dostanete odkaz na začiatok svojej predbežnej adaptácie pred prvým dňom v spoločnosti Falck.

Explore further