Tony Sivills

„Absolútne ma to vytrhlo z mojej komfortnej zóny. Takto však rastiete ako osobnosť.“

Tony Sivills rád robí veci po troch. Tri roky pracoval ako pracovník pre ochranu pracoviska. Tri roky ako veliteľ tímu a tri roky ako veliteľ stanice. Ako protipožiarny inžinier pre spoločnosť Falck našiel perfektný spôsob, ako skombinovať svoje praktické zručnosti s akademickými záujmami – a ako sa znovu dostať zo svojej komfortnej zóny.

Tony Sivills ako syn baníka, zanietený futbalista a celkovo príjemný chlapík zo severovýchodného Anglicka nikdy neuvažoval nad povolaním hasiča, kým sa mu náhodou nedostala príležitosť vyskúšať si to.

„Sníval som o tom, že sa stanem futbalistom. Ako každý malý chlapec v Anglicku. Hasič nie je nič, na čo by som si myslel. Jediné, čo ma napadlo, bolo, že to je trochu nebezpečné,“ smeje sa Tony.

Keďže Tonyho otec bol baník, malý Tony chcel, prirodzene, ako jeho otec chodiť do bane. No Tonyho otec povedal nie.

„Môj otec strávil 39 rokov v bani. Nechcel, aby som bol stále pod zemou ako on. Povedal mi, aby som si našiel vlastnú cestu,“ hovorí Tony.

Od účtovníctva do call centra

Keďže sa Tonymu páčila škola a čísla, myslel si, že jeho cestou bude univerzita. Takže išiel na Leeds University, kde študoval účtovníctvo a financie. Nebolo to však nič pre neho.

„Bolo to oveľa viac o učení, ako som si myslel. Nevadili mi čísla. Účtovníctvo však nebolo to správne. Tak som odišiel z univerzity,“ spomína Tony.

Pri hľadaní pracovného miesta skončil v telefonickom stredisku, v ktorom odpovedal na telefonáty. Tá istá spoločnosť prevádzkovala aj elektráreň a tím priemyselných hasičov na zásahy v núdzových situáciách. A Tonyho sused náhodou pracoval v jednom z týchto hasičských tímov. Prijímali nových zamestnancov a sused Tonymu navrhol, aby to skúsil.

„Myslel som si, že to bude iné. Trochu akcie. Niečo sa deje. Prečo nie? Skúsim a uvidím, kam ma to zavedie,“ spomína Tony.

Tony nastúpil do tímu pre zásahy v núdzových situáciách ako pracovník pre ochranu pracoviska alebo priemyselný hasič na trojmesačnú skúšobnú dobu. Po skončení skúšobnej doby Tonyho prijali a začlenil sa do svojho nového života ako hasič. Podnik však potom chcel rozpustiť tímy pre zásahy v núdzových situáciách. Nebolo to súčasť hlavnej činnosti podniku.

„Bol to veľmi rozmanitý druh organizácie. Chceli ukončiť zásahy v núdzových situáciách alebo predať túto divíziu. Vtedy prišla spoločnosť Falck a kúpila nás – tak som sa stal súčasťou spoločnosti Falck,“ smeje sa Tony.

Pre Tonyho a jeho kolegov bol prechod do spoločnosti Falck veľmi vítaný.

„Bola to úplná zmena kultúry, zmýšľania a príležitostí. V spoločnosti Falck je záchranná činnosť a pomoc ľuďom hlavný predmet podnikania. To robíme. V starom podniku to nebolo tak úplne. Zásahy v núdzových situáciách boli len prídavok.“

Von z komfortnej zóny a do ohňa

Tony si pamätá svoj výcvik na priemyselného hasiča ako veľmi intenzívny.

„Výcvik vás stále vytrháva z vašej komfortnej zóny, aby ste sa naučili zvládať extrémne a nečakané situácie. A ako priemyselný hasič máte pridaný prvok petrochemického priemyslu. Nie je to bežný oheň v domácnosti,“ hovorí Tony.

Čo sa týka výcviku, Tony sa ako hasič dostal na koniec rebríka. Absolvoval všetky školenia. Bol členom oddelenia pre ochranu pracoviska, veliteľ tímu a veliteľ stanice. A s každým krokom vychádzal zo svojej komfortnej zóny.

„Na začiatku som nechcel funkciu veliteľa. Nechcel som zodpovednosť. Aby boli rozhodnutia na mňa. Boli to môj veliteľ tímu a veliteľ stanice, ktorí ma dotlačili do prvého kroku,“ hovorí Tony. „A s každým krokom som musel urobiť krok späť a pozrieť sa na to z iného pohľadu, aby som mohol zlepšiť svoje zručnosti, vedomosti a informovanosť. Je to nebezpečná hra a veľmi ľahko sa vyvinie tunelové videnie.“

Ale ako si sa dostal na cestu protipožiarneho inžiniera?

„Absolútne ma to vytrhlo z mojej komfortnej zóny. Všetko. Fyzicky na seba netlačím s tým, čo robím teraz. Ale mentálne som znovu mimo svojej komfortnej zóny. Verím však, že takto rastiete ako osoba,“ vysvetľuje Tony.

Späť ku knihám

Návrat do školy na získanie magisterského titulu v protipožiarnej ochrane umožnil Tonymu dokázať, že je schopný študovať na vysokej úrovni.

„Zmenil som názor na moje akademické schopnosti. To je super. Je to však aj veľmi iné oproti prvému razu. Páči sa mi, čo teraz robím,“ hovorí Tony. „Učenie sa nových zručností z inej perspektívy. Páči sa mi akčnosť zásahov v núdzových situáciách. Osobne však to, čo robím teraz, je tiež veľmi zaujímavé.“

Pre Tonyho bol prechod na protipožiarneho inžiniera prirodzeným ďalším krokom – a pre Falck.

„Teraz som na pozícii, kde môžem pri svojom napredovaní vracať, čo som sa naučil. Môžem spojiť svoje praktické skúsenosti a vedomosti v inom prostredí a ďalej na tom stavať. Bol to prirodzený ďalší krok. Robiť niečo zmysluplné. Pre seba. A pre spoločnosť. A pri každom kroku mimo svojej komfortnej zóny zlepšujem svoju schopnosť vrátiť hodnotu späť, odkiaľ pochádzam. A takto získate vierohodnosť,“ hovorí Tony.

Tony sa ako protipožiarny inžinier zaoberá predovšetkým prevenciou, predbežným plánovaním a analýzou rizík. Identifikuje scenáre a skúma znaky za požiarom. Čo spôsobuje požiar a ako môžete zabrániť jeho vzniku v priemyselných závodoch.

„Možno by ste povedali, že som sa vybral trochu inou cestou. Stále však pomáham s operačnými tímami a operačnou odozvou. Pracovať ako tím a mať to povedomie. Ani za svet si to nechcem nechať ujsť,“ smeje sa Tony.