Život v spoločnosti Falck

Vaša práca má význam

V spoločnosti Falck sa usilujeme byť skvelým miestom na prácu. Sme viac ako +25 000 ľudí s rôznymi funkciami, skúsenosťami a kultúrami. Sme tu už viac ako sto rokov a rozvíjame svet skúseností vedený naším pozitívnym správaním.

V tejto časti

Od Dánska až po Kolumbiu, svoju kariéru môžete budovať v oblasti pomoci na cestách, zdravotníckych programov, záchranárskych služieb, protipožiarnych služieb a globálnej pomoci. Stanete sa dôveryhodným členom profesionálneho tímu postaveného na starostlivosti a vaša kariéra u nás ovplyvní viac životov ako len váš.

Všetci konáme so starostlivosťou v srdci – a staráme sa o ľudí v núdzi, o seba navzájom, o náš podnik a našu spoločnosť.

U nás nájdete silný zmysel pre zámer, smerovanie a autonómiu vo svojej práci. Každý deň ideme do práce s prísľubom byť tam, keď nás potrebujete. A úspech dosiahnete so súcitom a činmi.

Uspejte so súcitom a činmi

V spoločnosti Falck budujete svoju kariéru u globálneho poskytovateľa záchranných a zdravotníckych služieb. Máte príležitosť rozvíjať sa, učiť sa a napredovať na rôznych pozíciách a trhoch.

Profesionálni kolegovia s prioritou starostlivosti

S empatiou a profesionalitou sa staráme o ľudí v núdzi, o seba navzájom, o náš podnik a našu spoločnosť.

Schopní a pripravení konať pre zdravšie komunity

Náš úspech je postavený na vysoko kvalifikovaných a vyškolených kolegoch, ktorí vedia na profesionálnej úrovni pracovať individuálne a v tímoch rovnako v teréne ako v kancelárii.

Explore further