Falck Alert

Budovanie kultúry dôvery

V celej našej spoločnosti Falck chceme budovať kultúru dôvery, preto našich zamestnancov a obchodných partnerov povzbudzujeme, aby sa vždy ozvali a pýtali sa otázky.

Našich zamestnancov, obchodných partnerov a zákazníkov povzbudzujeme, aby sa v prípade nevhodného konania a správania porozprávali so svojim manažérom alebo sa ozvali prostredníctvom systému oznamovania Falck Alert. Falck Alert prevádzkuje nezávislé oddelenie Global Audit & Compliance, ktoré je podriadené priamo Výboru pre audit a predstavenstvu. Preto každý, kto niečo oznámi, má zaručenú ochranu pred odvetou a so všetkými oznámeniami sa zaobchádza dôverne.

Falck Alert je k dispozícii 24 hodín každý deň v roku. Oznamovanie sa môže vykonať online alebo cez aplikáciu Falck Alert, ktorá je dostupná na stiahnutie v App Store a v Google Play. Falck Alert je k dispozícii v 8 jazykoch a prevádzkuje ho nezávislá tretia strana v súlade s miestnymi predpismi a GDPR.

Stále nabádame všetkých našich zamestnancov na celom svete, aby sa ozvali, a mohli sme tak zaistiť globálny štandard etických obchodných postupov a dodržať náš prísľub dôveryhodného obchodného partnera.

Prejsť na Falck Alert

Explore further