Rôznorodosť a inklúzia

Čím rozmanitejší sú naši zamestnanci, tým silnejší je náš podnik

Falck pracuje s ľuďmi s globálnou stopou a +25 000 zamestnancami. Spoločne sa staráme o to, pre koho pracujeme, komu poskytujeme naše služby, a o ľudí, s ktorými pracujeme. Keďže vieme, že rozdielnosti našich zamestnancov sú kľúčom k úspechu nášho podnikania, úsilie o podporu rôznorodej pracovnej sily a inkluzívnej kultúry v spoločnosti Falck je etickou aj podnikateľskou prioritou.

Photographs taken on set during the filming of Falck Brand film 2022.

Ciele týkajúce sa rôznorodosti a inklúzie

Chceme, aby naša pracovná sila odrážala rôzne spoločnosti, ktorých sme súčasťou, keďže vieme, že rozdiely, ktoré prinášajú naši zamestnanci, sú kľúčom k úspechu nášho podnikania. Preto sme na ceste k zriadeniu rôznorodejšej pracovnej sily a presadeniu inkluzívnejšej kultúry. Je to cesta, ktorá si vyžaduje čas, ale veríme v to, že sme na nej. Už sme si stanovili ambiciózne ciele – no realistické – a sme na správnej ceste dosiahnuť naše ciele premysleným a merateľným spôsobom. Ciele sa nevnímajú ako koniec, ale ako kroky na ceste, a snažíme sa vytvárať ďalšie ciele pre špecifické časti cesty vpred našich zamestnancov.

Naše ciele stanovené pre tento rok si môžete pozrieť v našej Správe o udržateľnosti

Ambulance_Spain 25 - Web_16_9

Inkluzívny nábor

Chceme prilákať rôznorodý okruh talentovaných ľudí a podporovať inkluzívnu kultúru. Preto sa usilujeme integrovať rôznorodosť a inklúziu ako súčasť nášho náborového procesu, aby sme určite integrovali všetkých potenciálnych zamestnancov hneď, ako sa zoznámia s našou značkou, vrátane výberu a obdobia adaptácie. Ďalej veríme, že začlenením rôznorodého prístupu do nášho náborového procesu môžeme podporovať inkluzívne schopnosti vedenia v celej našej organizácii.

Viac informácií

Ambulance California two women - Web_16_9

Zásady pre rôznorodosť a inklúziu

V rámci presadzovania inkluzívnej pracovnej sily v spoločnosti Falck sme zaviedli globálne Zásady pre rôznorodosť a inklúziu.

Prečítajte si naše Zásady pre rôznorodosť a inklúziu

Explore further