Poradenstvo v oblasti protipožiarnych služieb

Zabraňujeme vzniku nehôd

Najlepší spôsob ochrany ľudí a zachovania kontinuity činnosti je predchádzať vzniku nehôd. Naše služby pokrývajú celý bezpečnostný cyklus, od bezpečnostných predpisov, cez hodnotenie rizík, prevenciu, až po prípravu na zásah a následnú starostlivosť.

Neustále optimalizujeme procesy na základe získaných skúseností a globálne si vymieňame poznatky na zvýšenie úrovne bezpečnosti.

Ponúkame širokú škálu poradenských služieb

  • Riadenie rizík požiaru a explózie
  • Návrh ochranného systému
  • Simulácia požiaru
  • Analýza rizík
  • Návrh organizácie zásahov v núdzových situáciách
  • Dimenzovanie hasičských zborov
  • Krízové riadenie
  • Pripravenosť/Pohotovosť vo verejných protipožiarnych službách

Poskytujeme špecializované poradenské služby pre komplexné bezpečnostné problémy. Paralelne ponúkame operačné poradenské služby na optimalizáciu činností. Naši skúsení konzultanti patria medzi popredných odborníkov vo svete. Využívajú rozsiahlu databázu poznatkov na zaistenie vašej bezpečnosti a súladu činností s požiadavkami predpisov v danom odvetví.