Služby

Vaša bezpečnosť, naša zodpovednosť

Staráme sa o vašu bezpečnosť – preto naše hasičské zbory a odborní konzultanti predchádzajú incidentom a zmierňujú dôsledky incidentov, a zároveň neustále zlepšujeme naše služby.

Ponúkame viac ako 100-ročné skúsenosti s verejnými a priemyselnými protipožiarnymi a záchrannými službami. Poskytujeme služby ľuďom v komunitách a priemyselným klientom v rôznych vysoko rizikových sektoroch na celom svete.

Industrial Fire Services 52 - Web_16_9

Usilujeme sa o najvyššiu úroveň ochrany

Náš zámer je poskytovať integrované služby požiarnej bezpečnosti založené na integrácii našich hasičských zborov, poradenských služieb a IT riešení so zameraním na rýchlu reakciu, prevenciu a údržbu protipožiarnych systémov a zariadení. Veríme, že silná previazanosť týchto služieb zabezpečuje najvyššiu úroveň ochrany.

Falck_Chemiepark_Delfzijl_41 - Web_16_9

Sme globálni

Skúsenosti, ktoré získavame na základe našej globálnej prítomnosti, nám umožňujú prístup k obrovskej, medzinárodnej databáze poznatkov a zdrojom schopností na celom svete. Naše služby porovnávame s cieľom identifikovať najlepšie postupy, neustále optimalizovať prevádzkové postupy a prenášať poznatky medzi našimi hasičskými zbormi a konzultantmi.