Priemyselné protipožiarne služby

Zabraňujeme vzniku nehôd

Najlepší spôsob ochrany ľudí, majetku a zachovania kontinuity činnosti je predchádzať vzniku nehôd. Pracujeme v leteckom priemysle a v rôznych vysoko rizikových odvetviach, ako je petrochemický, jadrový, ropný, plynárenský a automobilový priemysel.

Bezpečnosť je naša hlavná činnosť. Chránime vašich ľudí a váš majetok – vaše kľúčové aktíva – a prostredníctvom našej ponuky spoľahlivých služieb zaisťujeme neprerušenú prevádzku v prípade incidentov. Špecializujeme sa na záchranárske a protipožiarne služby v rôznych vysoko rizikových sektoroch, konkrétne: letectvo, petrochemický priemysel, jadrová energia, oceliarsky a automobilový priemysel.

„Máme radosť z nášho vynikajúceho vzťahu so spoločnosťou Falck, ktorá zaisťuje neporušenosť a najvyššiu možnú ochranu našich prevádzkových aktív.“
Navigačné terminály

Sme hrdí na to, že nás naši zákazníci vďaka vysokej kvalite našich protipožiarnych služieb prispôsobených ich špecifickým potrebám vnímajú ako špičkových expertov.

Najväčší poskytovateľ leteckých záchranných a protipožiarnych služieb na svete

Špecializácia na vysoko rizikové odvetvia

Sofistikované a transparentné vlastné operačné systémy

V spolupráci s našimi zákazníkmi a zabezpečením obchodného zamerania na prvotriedne, efektívne a cenovo výhodné služby vytvárame maximálnu dlhodobú hodnotu, ktorá pomáha budovať a chrániť budúcnosť podnikov našich zákazníkov.

„Máme skúsený hasičský zbor, ktorý je otvorený inováciám aj rozširovaniu úloh a z vlastnej iniciatívy prináša návrhy na zlepšenie.
Chemical Parc Nouryon, Holandsko

V priebehu rokov sme vyvinuli veľa osvedčených postupov, ktoré sa teraz používajú v rámci našich globálnych operácií na zabezpečenie dlhodobej istoty a pomáhajú našim zákazníkom zamerať sa na kontinuitu ich hlavnej činnosti.

Chemický park Nouryon pokračuje: „V posledných rokoch dokázali, že ide o profesionálnu organizáciu v odvetví. Máme tu nadšený a dobre fungujúci tím. Ocenenie Continuous Improvement Award (Neustále zlepšovanie), ktoré nedávno vyhrali, takisto dokazuje, že je to partner, ktorý sa aktívne spolu s nami zamýšľa nad zvyšovaním kvality, znižovaním nákladov a ponúkaním služieb počas prestojov. Je to plne v súlade s našimi štandardmi a hodnotami, s radosťou s nimi spolupracujeme.“

Industrial Fire Services 25 - Web_16_9

Výhody spolupráce so spoločnosťou Falck

  • Rozumieme vašim potrebám v oblasti bezpečnosti podnikania a riešime ich – s cieľom aktívne znižovať riziká
  • Neustále zlepšujeme naše služby a procesy – aby sme uspokojili potreby zákazníkov a prekročili najnovšie normy
  • Optimalizujeme zdroje – na minimalizáciu vašich fixných nákladových položiek
  • Ponúkame inteligentné rozhodovanie s panelmi/prehľadmi údajov v reálnom čase – na zaistenie toho, aby ste mali úplný a okamžitý prehľad
  • Poskytujeme záruku kvality a transparentnosti – aby sme sa mohli plynule integrovať do vašich činností
  • Žijeme podľa najvyšších etických noriem – s cieľom získať status dôveryhodného partnera
  • Naši špecialisti poskytujú odborné znalosti – pre nekompromisné nepretržité zlepšovanie
  • Predovšetkým motivujeme a investujeme do našich ľudí – pretože oni každý deň prinášajú hodnotu našim zákazníkom

Ročne letí vo Veľkej Británii viac ako 15 miliónov cestujúcich cez letiská chránené protipožiarnou službou spoločnosti Falck. „Naši hasiči neúnavne pracujú na zabezpečení najvyššej kvality profesionálnych služieb a zaisťujú, aby boli v bezpečí všetci a všetko, ktorí prechádzajú cez naše letiská alebo pracujú na nich. V spoločnosti Falck usilovne pracujeme na prekračovaní všetkých regulačných požiadaviek, pretože veríme, že v oblasti bezpečnosti sa nikdy nesmú robiť kompromisy. Preto je spoločnosť Falck najväčším poskytovateľom dodávateľsky poskytovaných protipožiarnych služieb v Spojenom kráľovstve,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Falck Fire UK, Robert Peasgood.

V spolupráci s našimi zákazníkmi a zabezpečením obchodného zamerania na prvotriedne, efektívne a cenovo výhodné služby vytvárame maximálnu dlhodobú hodnotu, ktorá pomáha budovať a chrániť budúcnosť podnikov našich zákazníkov.

V priebehu rokov sme vyvinuli veľa osvedčených postupov, ktoré sa teraz používajú v rámci našich globálnych operácií na zabezpečenie dlhodobej istoty a pomáhajú našim zákazníkom zamerať sa na kontinuitu ich hlavnej činnosti.

Ponúkame špecializované školenia pre váš personál, poradenstvo v oblasti požiarnej bezpečnosti a údržbu – ako aj vykonanie analýzy rizík, zabezpečenie dodržiavania predpisov a vypracovanie prevádzkových predpisov pre verejné orgány. Môžeme vám tiež pomôcť skoordinovať a naplánovať vaše služby na optimalizáciu vašich operácií a nákladovej efektívnosti.

„Spoločnosť Falck s nami inovatívne spolupracuje na vývoji svojich interných procesov, aby boli zosúladené s požiadavkami našej spoločnosti na zaistenie integrovaného prístupu k riadeniu incidentov
SABIC UK Petrochemicals

13

krajín

70+

hasičských zborov

2 400

zamestnaných ľudí